– Det finns absolut ingen anledning till oro. Vi ska se till att det gäller retroaktivt för alla, även för studenter som gått in och arbetat i vården. Som regering är det vår uppgift att ge trygghet till den personal som genomför heroiska insatser inom vården, säger Ardalan Shekarabi till nyhetsbyrån TT.

Den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen för anställda i kommuner och regioner omfattar bland annat de fall där anställda i vården smittas av olika sjukdomar. Försäkringen kan ge ersättning för inkomstbortfall, vårdkostnader och om anställda får långvariga skador av en smitta, till exempel skador på lungorna. Även begravningskostnader kan ersättas.

På listan över sjukdomar som försäkringen täcker finns exempelvis salmonellainfektion, tuberkulos och olika typer av hepatit. Men inte det nya viruset covid-19. Det beror på att Socialdepartementet inte har uppdaterat listan över sjukdomar, skriver Dagens industri.

Afa Försäkring, som är det bolag som administrerar avtalsförsäkringen, skriver på sin hemsida att det för närvarande inte är fastställt om coronaviruset är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada. Därför är det osäkert om vårdpersonal som smittas av corona kan få ersättning. 

Enligt Ardalan Shekarabi arbetar regeringen för just nu fullt med att ändra den förordning som reglerar vilka sjukdomar som omfattas, och tillföra covid-19 till listan.

För att ersättning från avtalsförsäkringen ska bli aktuell måste en smitta kvarstå i 180 dagar. 

– I ett vanligt förlopp, att man blir sjuk och sedan frisk, då gör det ju inte så mycket. Visar det sig däremot att man fått något men på lungorna eller dödsfall, då ska försäkringen gå in, säger Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring till Dagens industri.