Om en anställd blir sjuk av jobbet ska arbetsgivaren göra en arbetskadeanmälan på www.anmalarbetsskada.se. För att få ersättning måste du sedan själv ansöka från Försäkringskassan.

Regeringen har lagt till covid-19 på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada och det gäller retroaktivt från den 1 februari i år. För att det ska betraktas som arbetsskada måste den anställda ha blivit smittad av viruset på jobbet.

I arbetsskadeförsäkringen finns skrivningar som pekar ut anställda som jobbar ”vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där du behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande”.

Det innebär att för vårdpersonal kommer bevisbördan att ligga på den arbetsgivare som hävdar att personalen inte har smittats på jobbet. Om en undersköterska får covid-19 kan man förutsätta att personen har den typ av arbete där man smittats på jobbet.

För andra yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområden kan det bli betydligt svårare att få arbetsskada godkänd för covid-19.

Bussförare och anställda i förskola och skola omfattas exempelvis inte. I de fallen krävs tydliga bevis på att den anställde blev smittad på jobbet och inte någon annanstans, för att få arbetsskadan godkänd.

Men även om du jobbar med vårdtagare kan det bli svårt att få ersättning beviljad. För att få ersättning från den statliga arbetsskadeförsäkringen, som Försäkringskassan betalar ut, krävs att du har varit sjuk i minst ett år.

Kommunalare som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan också ansöka om ersättning från avtalsförsäkringen, som hanteras av Afa försäkring. Där är kravet att du ska ha varit sjuk i minst 180 dagar, alltså sex månader, för att få full ersättning. Det kravet vill facket att man slopar.

Förhandlingar pågår just nu mellan fack och arbetsgivare om tillfälliga förändringar i avtalsförsäkringen för att anpassa efter situationen som varit under coronapandemin.

Ersättning för arbetsskada

Det finns olika typer av arbetsskadeersättning från staten (Försäkringskassan) och avtalsförsäkringen (Afa försäkring). Den viktigaste är ersättning för förlorad arbetsinkomst, så kallad livränta.

För att få livränta från staten krävs att man går miste om inkomst under minst ett år.

För att få pengar från avtalsförsäkringen krävs minst ett halvårs sjukdom. Därefter får man full fyllnadsersättning på sjukpenningen upp till 100 procent av lönen, om arbetsskadan godkänns.

Anställda i kommuner och regioner får ersättning upp till 90 procent av lönen efter 14 dagars sjukdom fram till dag 180.

Anhöriga till en person som avlidit av en arbetsskada kan få efterlevandelivränta och begravningshjälp.