Han varnade politikerna för att sätta för stor tilltro till en kommande äldreomsorgslag, som just nu är under utredning.  Mycket måste göras redan nu, förklarade han.

– Äldreomsorgslagen får inte bli en stoppkloss för det som måste göras här och nu. Det finns ingen tid att vänta, sade Tobias Baudin.

Han lyfte särskilt fram de otrygga anställningarna.

– Vi måste kraftigt trycka tillbaka andelen timanställda och tidsbegränsat anställda, sade han bland annat.

Coronakommissionen pekade i sin rapport bland mycket annat på just anställningsvillkoren inom äldreomsorgen.

Förutom Baudin och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro fanns företrädare för arbetsgivarorganisationerna, pensionärsorganisationerna, kommun och region bland de inbjudna gästerna. De flesta frågor riktades till socialminister Lena Hallengren (S) och kommissionens ordförande Mats Melin.

Det kom att handla mycket om sådant som Kommunal pekat på tidigare som till exempel bemanning, kompetensförsörjning och utbildning.

Jeanette Hedberg, SKR.

Genom att ökat arbetstidsuttaget på redan anställda så kan man höja grundbemanningen och också dra nytta av den kompetens som redan finns i verksamheten. Det ökar också medarbetarnas ekonomiska oberoende och jämställdheten.

Jeanette Hedberg, SKR

Många sedan tidigare kända ståndpunkter återupprepades. Vårdföretagarnas förbundsdirektör Antje Dedering pekade på deras rapport som liksom kommissionen drar slutsatsen att den allmänna samhällspridningen var den enskilt största orsaken till att smittan i våras slog så kraftig mot äldreomsorgen. Och visstidsanställningar behövs med tanke på att många stannat hemma vid minsta symtom på sjukdom, förklarade hon också.

– Under pandemins värsta tid var visstidsanställningar en förutsättning för att klara omvårdnaden, sade Antje Dedering.

SKR:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg lyfte bland annat fram heltid som norm som en framgångsfaktor för den framtida äldreomsorgen.

–  Genom att öka arbetstidsuttaget på redan anställda så kan man höja grundbemanningen och också dra nytta av den kompetens som redan finns i verksamheten. Det ökar också medarbetarnas ekonomiska oberoende och jämställdheten, sade Jeanette Hedberg.

Vårdförbundets Sineva Ribeiro pekade på behovet av fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.

Coronakommissionen ska lämna sitt nästa delbetänkande i höst och då kommer man fokusera mer på den allmänna spridningen av viruset, orsaker och konsekvenser.