Bakgrunden är uppgifter från bland annat Burlöv och Helsingborg där många i personalgruppen varit tveksamma till vaccinering.

– Vi måste ha en stark informationsinsats gentemot personalen. Man ska inte behöva känna sig orolig, säger Camilla Waltersson Grönwall. 

Hon säger att partiet lyfter frågan av hänsyn till de sjuka.

– Vi vill göra allt för att värna våra äldre, våra sköraste och våra sjuka. Det här handlar om ett stort engagemang för att vända situationen.

Peter Larsson, Kommunal.
Peter Larsson, Kommunal.

Kommunal är kritiskt till att det här blir en partipolitisk fråga.

– Det här finns redan reglerat. Arbetsgivare kan begära att personal ska omplaceras, men då ska det finnas särskilda skäl att göra det, säger ombudsman Peter Larsson.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, uppger att de blivit kontaktade av arbetsgivare om hur de ska agera om personal vägrar ta vaccinet.  Men Peter Larsson tror inte att det kommer att bli något stort problem.

– Jag förväntar mig att man löser det. Arbetsgivarna måste först göra en riskbedömning av verksamheten och se om det finns andra sätt att åtgärda det på. Och det går ju att förse personalen med full skyddsutrustning och följa de rutiner som man har haft hela tiden, säger Peter Larsson.

Så personal som inte vaccinerar sig behöver inte bli omplacerad?

– Nej precis, full skyddsutrustning har ju räckt tidigare. Men arbetsgivaren måste som sagt först göra en riskbedömning.

Men Moderaterna tycker inte att detta räcker.

– Så långt det är möjligt ska man lösa det här i diskussion mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men sedan får regeringen se över om man anser att den lagstiftning vi har är tillfyllest, eller om man behöver göra andra förändringar. Man behöver ta ett samlat grepp om situationen.

Men har inte också de anställda inom äldreomsorg och sjukvård den grundlagsskyddade rätten att slippa ett påtvingat kroppsligt ingrepp?

– Jo, det här handlar inte om tvång för de anställda. Men de boende eller de som ligger på sjukhus har också rätt att befinna sig i en så smittsäker miljö som möjligt. Det perspektivet måste väga tyngre i alla situationer.