Kommunal har frågat undersköterskor och andra yrkesgrupper som jobbar i äldreomsorg, sjukvård och funktionshinderomsorg om hur vaccineringen fungerar. 46 procent av de som svarat på enkäten har fått ta vaccinet på sin arbetsplats. Anställda i sjukvården har fått göra  det i högre grad, 64 procent, än i äldreomsorgen, 45 procent, och i funktionshinderomsorgen, 25 procent.

Färre än hälften svarar att de fått vaccinera sig på betald arbetstid och bara 8 procent uppger att de fått ersättning för att vaccinera sig utanför arbetstid. Här finns också regionala skillnader. 60 procent av medlemmar som tillhör avdelning Mellersta Norrland svarar att de fått vaccinera sig på arbetstid medan bara en tredjedel har fått göra det i avdelning Stockholm.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

Av de som svarat säger 69 procent att de erbjudits vaccin. I äldreomsorgen har 82 procent fått vaccinerbjudande medan bara drygt 50 procent inom funktionshinderomsorgen fått det.

13 procent säger att de tackat nej till vaccinet. De flesta svarar att de vill vänta lite eller att de är oroliga för biverkningar.

Undersökningen gjordes av Novus på uppdrag av Kommunal mellan den 11 februari och den 1 mars. Enkäten gick ut till drygt 9600 medlemmar och drygt 4150 har svarat.