När Coronakommissionen för en dryg vecka sedan lämnade sin första rapport lovade socialminister Lena Hallengren (S) att tillsätta en utredning om äldreomsorgen.

I dag presenterades direktiven och socialministern konstaterade att socialtjänstlagen är otydlig.

– Det saknas en lagstadgad definition av vad äldreomsorg är, det saknas också nationella riktlinjer om vilka grundläggande krav som verksamheten ska utgå ifrån och samordningen brister mellan olika aktörers roller och ansvar, sa Lena Hallengren vid en pressträff.

Därför blir en del i uppdraget att ta fram förslag på en ny lag med bestämmelser om en nationell omsorgsplan.

– Jag skulle kunna jämföra det med skolan och förskolans olika läroplaner. Olika skolor förskolor kan skilja sig åt, men ytterst finns ett nationellt styrdokument hur verksamhetens innehåll och kvalitet ska bedömas, sa Lena Hallengren.

Regeringens bedömning är att detta skulle kunna höja kvaliteten och ge ökad likvärdighet. Utredningen ska därför ta ställning till vad en omsorgsplan ska innehålla. Det kan handla om bemanning, kompetens och former för samverkan.

Den andra delen av utredningen ska lämna förslag för att stärka tillgången till medicinsk kompetens på äldreboenden, i hemsjukvården och hemtjänsten.

– Utredaren ska se över om och hur sjuksköterskor och läkare ska finnas tillgängliga dygnet runt på Sveriges äldreboenden, sa Lena Hallengren.

I uppdraget ingår också att se över om det ska finnas en medicinskt ledningsansvarig läkare för sjukvården i äldreomsorgen. Syftet är att stärka den medicinska kompetensen i kommunen. Utredningen ska också se om det finns behov av att låta kommunerna utföra patientnära läkarinsatser. Även ett utökat ansvar för kommunerna när det gäller rehabilitering ska ses över

Utredare blir Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, utredningen ska vara klar senast den 30 juni 2021.