Kommunalarbetaren har talat med fackliga företrädare på S:t Göran, Karolinska och Södersjukhuset. Alla rapporterar om sliten hårt arbetande personal och mycket hög patientbeläggning.

– Man ser ingen ände på det här, det tror jag är det värsta. Vi vet inte när det blir bättre. Man kan stå ut med en tuff arbetsbelastning under en begränsad period men den här perioden har, frånsett ett kortare avbrott, pågått i tio månader, säger Catharina Häggbom.

Catharina Häggbom, sektionsordförande för Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset.

Hon får medhåll av huvudskyddsombudet på Södersjukhuset, Mariam Helispää:

– Många jobbar tolvtimmarspass, man hinner bara hem och sova och sedan tillbaka till jobbet. Och sen går det och går det och går. Det är väldigt tärande.

– Det är inget sprintlopp det här, säger Kevin Thompson, facklig förhandlare för Kommunal på innerstadssjukhuset Capio S:t Göran, och fortsätter:

– Innan vaccinet har hunnit sätta stopp för spridningen kanske vi kommer till maj, juni nästa år. Det innebär att vi förmodligen kommer att få en våg tre i januari, februari.

Mariam Helispää menar att det är tufft i sig att arbeta med covid-patienter på grund av all skyddsutrustning.

– Det är väldigt ansträngt. Man blir varm, man blir trött.

Kevin Thompson ser en tydlig orsak till att arbetsbelastningen nu ökar:

– Det lugnade ner sig något i november, men sedan kom Black Friday och då tog det fart igen.

Kevin Thompson, facklig förhandlare för Kommunal på Capio S:t Görans sjukhus.

Mariam Helispää säger att det man ser nu i Storstockholm är en direkt följd av politiska beslut.

– Sjukhuset saknar en massa personal, det är det största problemet. Det är ett mörkblått styre i regionen, där doktor Kry får massa pengar som skulle ha kommit oss till gagn som jobbar i sjukvården, det är snedprioriteringar kan jag tycka personligen. 

På Capio S:t Göran rapporteras om mer än dubbelt så höga sjuktal för november 2020 jämfört med samma tid i fjol, bland annat för att personal smittats av covid-19.

– Föregående år var 2,6 procent av personalen korttidssjukskriven i november, nu var siffran 6,6. Men en hel del är på väg tillbaka, vi hoppas kunna se en vändning.

Mariam Helispää på Södersjukhuset ser stora risker för framtida sjukskrivningar:

– Risken finns att personal går in i väggen och blir långtidssjukskrivna. 

Hon befarar också att många kommer att säga upp sig och byta yrke.

– För man inte orkar med det här.

En farhåga hon delar med Catharina Häggbom på Karolinska universitetssjukhuset:

– Jag tror att folk kommer att omvärdera, ska jag verkligen vara i det här yrket?

Kommunalarbetaren har också sökt fackliga på det fjärde stora sjukhuset i regionen, Danderyd, utan resultat.