– Det blir långa pass men man ska behålla sin veckoarbetstid, så det blir inte som i våras, sade Carina Lenngren, förhandlingsansvarig för Kommunal vid Karolinska universitetssjukhuset, till Kommunalarbetaren, när KA berättade om att ett sånt här avtal var på gång.

Till skillnad från det som gällde i krislägesavtalet, ett centralt avtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner och de fackliga organisationerna, innebär detta lokala avtal att den som väljer att gå in i avtalet ändå har kvar sin veckoarbetstid enligt grundschema. Det blir alltså färre men längre pass under en fyraveckorsperiod för den som exempelvis jobbar heltid, jämfört med ordinarie schema.

Alla ersättningar som ob, övertid, förskjuten arbetstid är kvar, enligt det centrala avtalet. Utöver det betalas extra ersättning ut på max 2 700 kr för ett helgpass dag eller natt. För nattpass vardag ger ett pass 2 300 kronor extra. Dagtid på vardagar ger ett 12,5-timmarspass 1 900 kronor i extra ersättning.

Enligt Kommunal har Läkarförbundet gjort upp om ett liknande avtal medan Vårdförbundet har sagt nej.