Det är fredag innan Lucia i coronans tid och för ovanlighetens skull det här året träffar vi Kommunals ordförande Tobias Baudin på plats på förbundskontoret. Receptionen är stängd och korridorerna tomma, frånsett några enstaka personer som jobbar på plats just i dag. Tobias Baudin säger att det varit en stor utmaning att leda Kommunal under ett år där så mycket behövt skötas på distans.

– Det har varit jobbigt för min personliga drivkraft, för det är i mötet med medlemmarna som min energipåfyllnad sker. Samtidigt har vi lyckats ställa om till att ha digitala möten och mötesplatser. Jag har gjort lite digitala arbetsplatsbesök och försöker hoppa in på möten och träffa förtroendevalda och sektionsföreträdare, säger Tobias Baudin.

2020 har varit ett omtumlande år för hela världen, så också för Kommunal. När året nu ska summeras kan Tobias Baudin glädjas åt att förbundet har vuxit med över 15 000 medlemmar, till drygt 518 000. Den exakta medlemsökningen vet man först när året är slut.

– Det var inte så länge sedan jag gick här och var alldeles kallsvettig, för vi höll på att hamna under 500 000 medlemmar. Skulle jag vara den ordförande som tog Kommunal under det här symboliska halv miljon-strecket? Men nu har vi tagit oss ifrån det strecket och det med råge, säger han.

Jag upplever verkligen att vi finns närmare medlemmarna nu. Men sedan tror jag också att de här framgångarna som vi har haft, att vi tog en jäkla fight under coronapandemin med munskydden till exempel, har spelat roll.

Tobias Baudin om Kommunals ökande medlemsantal.

Tobias Baudin tror att den stora ökningen delvis beror på att det varit avtalsrörelse och att medlemmarnas frågor uppmärksammats under pandemin, men också på det fokus på medlemsvärvning och att finnas på arbetsplatserna som han tycker är viktigast av allt.

– Jag upplever verkligen att vi finns närmare medlemmarna nu. Men sedan tror jag också att de här framgångarna som vi har haft, att vi tog en jäkla fight under coronapandemin med munskydden till exempel, har spelat roll. Jag tror att medlemmarna ser att vi verkligen står på deras sida.

När coronaviruset började sprida sig i Sverige i våras var fokus att skydda de äldre. Samtidigt riktades det mesta av strålkastarljuset mot sjukvården, och Kommunal upplevde att ingen riktigt lyssnade på deras varningar om dålig beredskap och brist på skyddsutrustning inom äldreomsorgen.

Kommunals skyddsombud runt om i landet fick strida för att personal i äldreomsorgen skulle få rätt till munskydd när de vårdade misstänkta eller bekräftade fall med covid-19. På bussdepåer lades skyddsstopp för att arbetsgivarna inte ville stänga framdörrarna. Tobias Baudin tycker att det är uppenbart att det borde varit tydliga nationella riktlinjer från första början, som bättre skyddade Kommunals medlemmar.

– Vi var tvungna att ta en facklig kamp hos varenda huvudman i det här landet för att få dörrarna stängda. Och den fight vi behövt ta för att få munskydd i äldreomsorgen, där Folkhälsomyndigheten går ut och säger att man inte ska ha munskydd i äldreomsorgen för då finns det en risk att man glömmer att tvätta händerna. Det är en så extremt nedvärderande syn på undersköterskorna som bär upp den svenska äldreomsorgen, säger Tobias Baudin. 

Han tycker att det är uppenbart att det fanns en stor kunskapslucka om hur äldreomsorgen fungerar hos flera av myndigheterna.

– Vilka är det som jobbar i äldreomsorgen? Ja, det är framför allt arbetarkvinnorna. Det är undersköterskor och vårdbiträden. Många kommer från andra delar av världen. Man har inte lyssnat på dem och det har inte funnits ett lika stort intresse att skydda dem, säger Tobias Baudin.

Tror du att det kommer att bli bättre i svensk äldreomsorg framöver, på grund av att bristerna har uppmärksammats under pandemin?

– Ja men det tror jag. Vi kommer vara en nagel i ögat på allihop och påminna om det här. Nu har vi fått äldreomsorgen på dagordningen och ska se till att vi inte släpper det här. När pandemin så småningom ebbar ut så ska vi påminna dem om vad de nu har sagt. Äldreomsorgen måste komma först nu under ett decennium.

När jag pratar med medlemmar som tycker att det här är väl ingenting, vi kan lika gärna skita i allting, då brukar jag säga att kan inte du gå in till din chef i morgon och förhandla fram den där tusenlappen som du tycker att du ska ha i stället, och så ringer du mig när du har gjort det, om det nu är så enkelt.

Tobias Baudin om avtalet med SKR.

Coronapandemin gjorde att hela avtalsrörelsen i våras fick skjutas upp. I höst var det dags och avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gav yrkesutbildade inom kommuner och regioner i genomsnitt 150 kronor extra, utöver de sedvanliga löneökningarna. Kan en så liten summa verkligen kallas för satsning? Tobias Baudin säger att han förstår om man tycker att det är lite, men betonar att det är viktigt att Kommunal i varje avtal får ut lite mer än andra.

– Vi måste successivt höja lönerna och nagga in på den där bilmekanikern som har 40 000 kronor mer per år. Det är tufft och det är svårt varje gång man ska ha mer än normeringen till vissa. Jag är definitivt inte nöjd med det här, men vi har gjort det nu och vi måste fortsätta att göra det framåt.

Tobias Baudin säger att det är viktigt att förstå att lönebildningen i Sverige utgår från det så kallade märket och att det statliga Medlingsinstitutet har i uppdrag att se till att det följs. Om det blir konflikt är det svårt att få gehör för krav som går utöver det. Därför tycker han att det är bra att Kommunal lyckas få mer, även om det är blygsamma summor.

–  När jag pratar med medlemmar som tycker att det här är väl ingenting, vi kan lika gärna skita i allting, då brukar jag säga att kan inte du gå in till din chef i morgon och förhandla fram den där tusenlappen som du tycker att du ska ha i stället, och så ringer du mig när du har gjort det, om det nu är så enkelt, säger Tobias Baudin.

Kommunal förvånade många när det i början av december stod klart att de tillsammans med IF Metall gått med på den så kallade las-uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK – med för Kommunal helt avgörande förbättringar mot det förslag de tidigare sagt nej till. Hur Kommunal resonerar kring uppgörelsen och varför de anser att den innebär förbättringar kan man läsa mer om här. Men vad säger han om den hårda kritiken från flera andra LO-förbund?

– Jag har förstått att man tycker att vi skulle gått till de andra fackförbunden och så ska de bestämma om vi för första gången ska få göra förbättringar för arbetarkvinnor i välfärden. Där går gränsen för oss, säger Tobias Baudin.

En anledning till att frågan blir så infekterad är att uppgörelsen inte bara gäller Kommunals och IF Metalls medlemmar, utan kommer omfatta hela arbetsmarknaden om den blir lag. Tobias Baudin är medveten om att för andra LO-förbund med andra problem kanske uppgörelsen inte är lika fördelaktig. Kan han då inte förstå om de förbunden tycker att Kommunal är osolidariskt?

– Man hade kunnat säga att vi har förståelse för att det är 30 procent i äldreomsorgen som har en tidsbegränsad anställning, 40 procent i barnomsorgen, och den här uppgörelsen är något som kommer få rejäl effekt. Det hade de kunnat säga, då hade vi haft en enighet. Men det väljer man inte utan man skriker ganska högt. Jag tycker det är synd, när det är just kvinnorna i välfärden som får förbättringarna.

Men det finns inget självändamål för oss långsiktigt att bara fortsätta som vi har gjort. Det är frågan vad vi vill med LO i framtiden och den frågan äger ju vi, LO-styrelsen.

Tobias Baudin om LO-samarbetet.

Tobias Baudin säger att arbetsmarknaden förändras och så också maktbalansen – tjänstemännens TCO är numera större än LO. Att tro att det inte skulle ha blivit lagstiftning om en förändrad arbetsrätt är naivt anser han, och då är det bättre att vara med och påverka till det bättre.

Har Kommunals behov av LO blivit mindre?

– Det är klart att lägger man ihop det här och de här reaktionerna vi får…Vi har också en samordning där vi inte är med och tycker ändå att vi har gjort ett bra avtal. Vi var inte heller med i samordningen när vi gjorde undersköterskesatsningen eller när vi fick jämställdhetspotter. Nu har vi tagit ett jämställdhetssteg igen och då blir det våldsam kritik mot oss. Det är klart att vi långsiktigt får fundera på vilket värde det är.

Tobias Baudin säger samtidigt att han tror att samarbetet inom LO gynnar hela svenska fackföreningsrörelsen och att han vet att det är viktigt inte minst för de små förbunden.

– Men det finns inget självändamål för oss långsiktigt att bara fortsätta som vi har gjort. Det är frågan vad vi vill med LO i framtiden och den frågan äger ju vi, LO-styrelsen.

Kommunal lämnar alltså snart ett ovanligt händelserikt år bakom sig. Det kommande decenniet är målet att förbundet ska växa med över 80 000 medlemmar och bli 600 000. Tobias Baudin säger att medlemsvärvningen kommer att fortsatt vara i fokus. Han har också det här året än mer än tidigare insett skyddsombudens viktiga roll och tror att Kommunal måste fokusera mer på att stärka dem att våga använda arbetsmiljölagstiftningen och ta strid om det krävs. Det gäller även honom själv och förbundet centralt, också när det ger kritik.

– Så länge jag är ordförande så kommer jag fortsätta att göra det. Det är dags nu att medlemmarna i Kommunal är vinnare, och då får andra bli förbannade men så kommer det vara även under nästa år.