Det visar KA:s kartläggning där ett tjugo­tal sektioner med medlemmar i kommuner och regioner ingår. Alla svarar att engångsbeloppet på 5  500 kronor (för heltidsanställda) ska betalas ut i december. Men många har precis startat förhandlingarna, därför är mycket ovisst. På flera håll svarar Kommunal att coronapandemin och risken för smittspridning kan försena lönerna ytterligare.

I Vänersborg och några andra kommuner har fack och arbetsgivare kommit överens om att göra avsteg från den individuella lönesättning som ska ske enligt avtalet. I  stället blir löneökningarna generella, alltså lika för alla. Det betyder att alla får 520 kronor och utbildade kockar, undersköterskor, stödassistenter samt måltidspersonal får ytterligare 100 kronor utifrån den yrkessatsning som finns i avtalet.

(texten fortsätter nedan)

När kommer nya lönen?

Kommunalarbetaren har ringt ett urval av Kommunals större sektioner som har medlemmar i kommuner och regioner. På många håll har förhandlingarna just startat, därför är ingenting klart. Samtliga svarar att engångsbeloppet på 5 500 kronor kommer att betalas ut i december.

 • Boden: December
 • Bollnäs: December
 • Göteborgs stad: Mars
 • Helsingborg: Januari/februari
 • Jönköping vård och omsorg: December
 • Kalmar: Januari
 • Nacka: Målet är december
 • Lidköping: Januari
 • Linköping: Februari
 • Ludvika: Januari
 • Region Halland: Februari
 • Region Värmland: December
 • Region Västerbotten: Målet är december
 • Skelleftå: Januari
 • Stockholms stad: Tidigast januari
 • Södertälje: December
 • Uddevalla: Januari/februari
 • Västra Götalandsregionen: Målet är januari
 • Vänersborg: November 
 • Örebro vård och omsorg: Januari
 • Östersund: Målet är december 

Flertalet av de anställda inom vård och omsorg i Jönköping får en generell löneökning på 520 kronor, men också en engångssumma på 700 kronor som betalas ut i januari.

– Den är lika för alla oavsett sysselsättningsgrad. Det är en ersättning för att de inte bedömts individuellt, säger Mari Yrjälä Svensson, Kommunal vård och omsorg Jönköping.

Den särskilda löneökningen för yrkesutbildade får dock vänta till nästa år. Den blir då 0,7 procent på 2020 års löner.

I Kalmar dröjer nya lönen till i januari, då blir löneökningen 635 kronor för utbildade undersköterskor, barnskötare och omsorgsassistenter. Övriga får 520 kronor.

I Östersund är målet att den nya lönen betalas ut i december, då med individuella löneökningar. Summan är 300 kronor i den extra potten för utbildade undersköterskor och stödassistenter. Även barnskötare får ett extra påslag, dock inte lika stort.

Kommunen vill satsa på två grupper, vi vill satsa på elva. Vi tvistar om vårdbiträden, vi tycker att de ska räknas.

Anna-Karin Nylund, Kommunal Boden

På flera håll finns frågetecken kring vilka som ska räknas som yrkesutbildade. Ofta handlar det om vårdbiträden.

– Vi är inte eniga om vem som är yrkesutbildad. Kommunen vill satsa på två grupper, vi vill satsa på elva. Vi tvistar om vårdbiträden, vi tycker att de ska räknas, säger Anna-Karin Nylund, Kommunal Boden.

I Region Värmland betalas nya lönen ut i december.

– Vi är överens om att det blir generellt, alla får 520 kronor och yrkessatsningen generellt. Det är gott för medlemmarna att få det till jul, säger Eva Jansson, Kommunal sjukvård och trafik Värmland.

Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

 • Löneökningar 2020: 520 kronor (heltid) till en pott som fördelas individuellt.
 • Yrkesutbildade i vård, skola och omsorg: Ytterligare 0,3 procent ska gå till en pott för yrkesutbildade. Det motsvarar drygt 75 kronor räknat på en medellön strax under 26 000 kronor. Allas löner räknas in i potten men dessa särskilda pengar är tänkt att fördelas endast bland dem med yrkesutbildning. Enligt Kommunals beräkningar är det ungefär hälften så då dubblas potten för de yrkesutbildade.
 • Engångsbelopp: Som mest 5 500 kronor (heltid). Betalas ut i december till dem som är månadsavlönade och har varit anställda under hela eller delar av det senaste halvåret.

I Region Västerbotten startar förhandlingarna i slutet av november, målet är enligt Kommunal att nya lönen ska komma i december. I Region Dalarna pågår förhandlingarna.

– Vi hoppas att allt sker skyndsamt, men det är tveksamt om nya lönen kommer ut i år. Vi har diskuterat om man ska göra det generellt, säger Therese Lundell, Kommunal Dalarna.

I Region Västra Götaland dröjer sannolikt den nya lönen till nästa år. I Region Skåne och Region Stockholm är det oklart när lönerna kan vara klara.

– Det är en svår situation att genomföra lönerevisionen rent praktiskt med covid och de restriktioner som gäller, säger Catharina Häggbom.

Förhandlingarna har precis startat och målsättningen är att bli klar så snart som möjligt.

– Det finns flera olika sätt att lösa det här på. En metod kan vara att göra ett generellt utlägg, men i den diskussionen är vi inte, säger Catharina Häggbom.