På ett extra sammanträde i Nackas äldrenämnd i onsdags beslutade politikerna att säga upp avtalet med hemtjänstföretaget Assistans och Hemtjänst i Stockholm AB, som har cirka 45 kunder i Nacka. Anledningen är att kommunen har upptäckt att bolaget har tagit betalt för insatser som inte har utförts.

Exempelvis har samma person varit inloggad hos flera brukare samtidigt, personal har loggat in under en annan persons namn och personal har loggat in och ut hos brukare trots att inget besök har gjorts. 

Kommunen skriver också att besök har slagits ihop och att dubbelbemanning har registrerats trots att bara en personal har besökt brukaren. Dessutom har företaget brutit mot arbetstidslagen, genom att personal har arbetat varje dag flera månader i sträck. Företaget har heller inte meddelat kommunen när brukare fått minskade behov av hemtjänst, vilket kostat kommunen extra pengar, skriver kommunen i beslutet. 

Företagets verksamhetschef skriver i ett mejl till kommunen att det finns förklaringar till bristerna. Bland annat ska sjukdom under våren ha gjort att schemaplaneringen blivit rörig. De hopslagna besöken beror på att brukarna velat ha det så på grund av rädsla för smittspridning, menar företaget. När samma person varit inloggad hos två brukare samtidigt har det rört sig om personer som bor i samma lägenhetshus och personalen har tvättat och städat åt båda. Men kommunen avfärdar förklaringarna. Assistans och Hemtjänst i Stockholm AB ska ha lämnat kommunen den 1 december. 

Företaget sades 2018 upp av Sollentuna kommun för brister i tidsrapporteringen. I Nacka har de funnits sedan 2018, men kommunen skriver i beslutet att verksamheten tidigare bedrevs i ett annat företag med samma ägare. 2017 varnades det företaget av Nacka för flera brister, bland annat med tidrapportering. 

Assistans och Hemtjänst i Stockholm AB har också nekats tillstånd att bedriva hemtjänst av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, dels på grund av bristerna i Sollentuna men också för att de bedrivit personlig assistans utan tillstånd. Beslutet att neka tillstånd är överklagat, men Nacka anser inte att de behöver vänta på vad som händer med överklagan. ”Kunderna bedöms i nuläget inte garanteras god och trygg omsorg och riskerar att fara illa.” skriver kommunen i beslutet. 

Assistans och Hemtjänst i Stockholm AB bedriver även hemtjänst i Stockholm, Haninge och Lidingö.