Det var den 12 oktober som Täby kommun med omedelbar verkan hävde avtalet med hemtjänstföretaget Anita Care, som hade 55 kunder i kommunen, och gjorde en polisanmälan. 

– Man har inte utfört insatser som man säger sig ha gjort och sedan har man tagit betalt för dem. Vi har kunnat konstatera genom att vara ute på plats att personal inte har kommit och gått till brukarna, samtidigt som det har gjorts rapporteringar i det elektroniska systemet, säger Marie Tid, avdelningschef inom äldreomsorg på Täby kommun.

Hon säger att det rör sig om ett flertal brukare och vid upprepade tillfällen. Under hur lång tid det har pågått håller de fortfarande på och utreder. De har inte bett företaget att förklara sig. 

– Det är så pass allvarligt att vi inte har känt att vi behöver ha några förklaringar. Det vi har hittat är så graverande att det inte går att förklara på annat sätt än att man har handlat oegentligt, säger Marie Tid. 

Kommunen kom företaget på spåren genom att de upptäckte korrigeringar i det elektroniska tidsregistreringssystemet som väckte deras misstänksamhet. Marie Tid tycker inte att det allvarligaste är att kommunen har lurats på pengar, utan att det äldre har blivit utan hemtjänst.  

– Det är oerhört allvarligt att man påstår att man levererar saker som man inte levererar. Det här är människor med olika typer av funktionshinder och vi måste kunna vara helt säkra på att det vi beställer verkligen levereras, säger Marie Tid. 

Anita Cares verksamhetschef Alexandru Chivu meddelar att han inte har några kommentarer till Täbys anklagelser. 

Hemtjänst-vd sitter på dubbla stolar

KA avslöjar

Redan för tre år sedan avslöjade Kommunalarbetaren att Anita Care tagit emot nystartsbidrag från Arbetsförmedlingen, samtidigt som företagets vd och ägare Farhad Abdi jobbar på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Dessutom vittnade personal om att de tvingades jobba för mycket och inte fick betalt för restid mellan kunderna. Solna stad hade också sagt upp avtalet med Anita Care efter att de brutit mot arbetstidslagen.

I slutet på 2019 nekades bolaget dessutom tillstånd att bedriva hemtjänst av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, på grund av brister i företagets verksamhet i Stockholm. Bland annat hade man också där brutit mot arbetstidslagen. Anita Care överklagade dock beslutet och fick rätt, så i dag har de tillstånd att bedriva hemtjänst. 

Arbetsförmedlingen meddelade efter KA:s avslöjande för tre år sedan att Farhad Abdi behövde välja mellan sitt jobb på Arbetsförmedlingen och Anita Care, eftersom det kunde skada förtroendet för Arbetsförmedlingen och hindra honom från att hinna sköta sitt arbete. Han klev av som vd och till KA sade hans chef att hennes uppfattning var att han skulle avveckla företaget.

Men Farhad Abdi är än i dag Anita Cares ägare. Han säger till KA att Arbetsförmedlingen har godkänt att han fortsatt äger företaget. Angående det som nu har uppdagats i Täby så säger han att det inte är något han varit inblandad i.

– Jag har blivit informerad av styrelsen om att Täby har hävt avtalet. Jag har inte fått någon förklaring till vad det handlar om. Jag har inte haft någon roll i företaget på det sättet och är chockad om det skulle visa sig stämma. Det stämmer att jag äger företaget och att det ligger i mitt intresse att det sköter sig. Är det något som har hänt som jag inte känner till så är det beklagligt, säger Farhad Abdi.

Vd stoppas av Arbetsförmedlingen

Nyheter

Han har inte pratat med sin arbetsgivare Arbetsförmedlingen om det som har hänt. Fyra dagar efter att Täby kastade ut och polisanmälde Anita Care sattes företaget i konkurs.

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ställa upp på en intervju. Men Johan Nylander, sektionschefen för analysavdelningen, där Farhad Abdi jobbar, bekräftar att de har godkänt att han stått kvar som ägare till företaget. ”Om uppgifterna i er artikel stämmer att det gjorts en polisanmälan och om det blir en rättslig prövning får vi ta ställning till detta då.” skriver han också.