– Det är väldigt allvarligt. Majoriteten av arbetsplatserna har inte gjort någon riskbedömning sedan i mars, då har man inga riktlinjer att jobba efter, säger Camilla Dahl, huvudskyddsombud, vård och omsorg i Köping.

Köping är hårt drabbat när smittspridningen av covid-19 åter tar fart. Ökningen är den största i Västmanland. Äldreboendet Hagaberg har hittills varit mest utsatt, där har boende på två av tre våningar drabbats av covid-19. Hittills har 19 anställda och 11 av 54 boende konstaterats vara smittade. Även chef, sjuksköterskor och skyddsombud har insjuknat. Nu uppges flera ha tillfrisknat. Sedan mitten av oktober avråder smittskyddsläkaren från besök på äldreboendet.

Kommunal agerade när vård- och omsorgsförvaltningen den 29 september gick ut med information till enhetscheferna inför att det nationella besöksförbudet hävdes den första oktober.

– Om man går ut den 29 september så har man inte gett enhetscheferna en rimlig chans att samla skyddsombuden för att göra riskbedömningar och handlingsplaner till den 1 oktober, säger Camilla Dahl.

Riskbedömningar saknas enligt Kommunal för samtliga äldre- och LSS-boenden.

– Det handlar om när vi ska ha skyddsutrustning på oss, vad gäller för anhöriga och vad är det för riktlinjer som gäller. Vi är kritiska till att ledningen går ut med andra direktiv än de vi jobbat fram ute på arbetsplatserna, säger Camilla Dahl.

Bristerna har tagits upp i en så kallad 6:6a-anmälan enligt Arbetsmiljölagen där facket uppmärksammar arbetsgivaren på en rad risker och kräver åtgärder. Totalt åtta punkter.

– Jag vill säkerställa att medlemmarna kan arbeta tryggt, men det känns inte som chefen tar det här på allvar, säger Camilla Dahl.

Kommunal ifrågasätter det svar som förvaltningschef Annasarah Pavasson lämnat. Kritiken gäller framför allt hur förvaltningschefen säkerställer hur verksamheterna gör riskbedömningar och handlingsplaner.

– Jag skickar den här 6:6:an vidare till Arbetsmiljöverket. Jag vill att Arbetsmiljöverket lägger krav så att arbetsgivaren förstår att den måste göra allt för att säkerställa personalens trygghet på jobbet, säger Camilla Dahl.

Förvaltningschef Annasarah Pavasson tycker att det är tråkigt att Kommunal går vidare till Arbetsmiljöverket men samtidigt välkomnar hon det.

– Det här är ju en svår situation, det är klart att vi inte gör allt perfekt. Men jag känner inte igen mig i den här beskrivningen som man har i den här 6:6an. Men vi välkomnar alltid granskningar, det är en jättebra kvalitetssäkring för oss, säger Annasarah Pavasson.

Att riskbedömningar saknas är inte någonting som hon känner till, i stället säger hon att förvaltningen jobbar med riskbedömningar på många olika nivåer. Inte heller känner hon igen att det saknas riktlinjer för hur man ska arbeta.

Smittan kom in på Hagaberg innan det nationella besöksförbudet hävdes, enligt Annasarah Pavasson. Detta trots att kommunen sedan i våras har erfarenhet av smitta på ett annat boende.

– Vi har ju anpassat för att minimera smittspridningen när vi väl får in den. Rutiner fanns på plats, men tyvärr så letade sig smittan ändå in här, då förstod vi att här har vi ett problem. Både dag- och nattpersonal har fått stöd i hur man hanterar utrustningen på rätt sätt, säger Annasarah Pavasson.

Kritiken mot att kommunen inte infört besöksförbud bemöter hon med att hänvisa till rådande rättsläge.

– Vi har ingen laglig rätt att införa besöksförbud, vi kan starkt avråda från besök och det har fungerat väldigt bra, säger Annasarah Pavasson.

Har ni vidtagit fler åtgärder efter Kommunals 6:6a?

– Vi är ju inte överens om vad som görs, vi tittar dagligen på eventuella risker, vi gör konstant riskanalyser, vi gör justeringar kontinuerligt. I verksamheterna gör enhetscheferna riskanalyser på förekommen anledning, säger Annasarah Pavasson.