Nobina i Uppsala har tagit fram ett förslag på hur de ska kunna öppna framdörrarna och därmed lättare kunna ta betalt av resenärerna. Arbetsmiljöverket sa först nej till det framtagna barriärskyddet, men efter att företaget gjort vissa ändringar godkänner Arbetsmiljöverket att framdörrarna på vissa busstyper får öppnas. Framdörrarna på de övriga bussarna ska i dagsläget fortfarande vara stängda.

– Vårt beslut, som undantar vissa bussmodeller, innebär att framdörrarna ska vara stängda och två stolsrader avstängda. På de undantagna bussmodellerna baseras beslutet på barriärskyddets utformning hos Nobina Fyrislund. Det är inte ett generellt beslut, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

– Om det aktuella företaget vill ha barriärskydd prövade för andra bussmodeller måste de kontakta Arbetsmiljöverket så att vi kan ompröva det befintliga beslutet. Det gäller självklart också andra bussbolag där Arbetsmiljöverket beslutat om stängda framdörrar.

Huvudskyddsombudet Charlotta Hörner, som tidigare i höstas lade en 6:6a för att få Nobinas barriärskydd testat ur smittskyddssynpunkt, är nöjd över att nu ha fått svar.

– Jag ville ju veta om det var smittsäkert och det säger Arbetsmiljöverket att det är, så det måste jag lita på, säger hon.

Nobina tog först fram ett barriärskydd som Arbetsmiljöverket ansåg var för lågt. Myndigheten såg en risk för att droppsmitta från hosta och nysningar skulle kunna ta sig över skyddet och riskera att smitta föraren. Nu har bussföretaget höjt barriärskyddet från 1,80 till 1,95 meter och täppt glipan mellan kant och tak. Dessa får alltså enligt beslutet bara användas på bussar av typen Volvo 7900/8900 som kör från Fyrislunds depå.

Nobina har ett stort antal bussmodeller och företaget ska nu diskutera hur de ska gå vidare.

– Vi har nu fått skyddsglaset godkänt och att det uppfyller kraven på säkerhet och smittskydd. Nu måste vi gå vidare tillsammans med vår skyddsorganisation och med Arbetsmiljöverket för den fortsatta processen. Hur det godkända skyddsglaset ska kunna användas i fler fordonstyper och hur den processen ska gå till, säger David Erixon, kommunikationschef på Nobina.

Ulrika Schölander.
Ulrika Scholander, sektionschef Arbetsmiljöverket.

Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket, säger till KA att myndigheten förväntar sig fler ansökningar om att få öppna framdörrarna.

– De företag som har fått ett förbud får helt enkelt bygga en prototyp, installera den på bussen och riskbedöma den med skyddsombud. Sedan skickar man in att man vill ha en omprövning av förbudet och vilka modeller det gäller, säger hon.

Bussar är väldigt olika utformade och därför är det inte troligt att det går att använda samma barriärskydd i olika bussar. De kommer att behöva anpassas, säger Ulrika Scholander.

Kan beslutet gälla för de företag som installerar ett likadant skydd som Nobina har om man gör det på de Volvomodellerna som ni godkänt i Uppsala?

– Nej, men om vi får in bilder och riskbedömningar och kan se att det är exakt likadant som på Nobina på ett annat företag är det lätt för oss att godkänna dem. Då behöver vi inte göra en fysisk bedömning, säger Ulrika Scholander.

Fotnot: Bilden på bussen är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.