Arbetsskor bekostade av arbetsgivaren har varit en självklarhet inom exempelvis parkförvaltning och räddningstjänst, men inom äldreomsorgen ser det inte likadant ut.

– Vi går ju hur mycket som helst. Det är en väldigt stor kostnad att köpa riktigt ordentliga skor. Varför kan inte vi få gratis arbetsskor när gata och park får? Vi jobbar inom kommunen allihop. Det ska väl vara en rättvisa? säger Carin Sundqvist.

Carin Sundqvist.

Det är alla tillsvidareanställda, inklusive chefer, inom hemvården, äldreboenden, LSS-boenden samt korttidsboenden som nu ska få gratis arbetsskor av arbetsgivaren. 

– Vi ska kräva att personliga assistenter också får det givetvis, säger Carin Sundqvist.

Ser du en risk att ni nu får det svårare i de lokala löneförhandlingarna, att kommunen menar att de redan varit ”generösa”?

– Det hoppas jag verkligen inte. 

Exakt hur det kommer att administreras och hur stort bidraget kommer att se ut är ännu inte klart.