250 fristående förskolor kommer att få samtal av Arbetsmiljöverket under hösten. Myndigheten kommer att ställa frågor om hur arbetsgivaren gör riskbedömningar av smittspridningen med anledning av coronapandemin. Det handlar om att kontrollera att arbetsgivarna ser till att ingen blir sjuk på jobbet.

– Det är så viktigt att skyddsombud och arbetsgivare funderar igenom sin arbetsmiljö. Var finns riskerna och hur ska de jobba för att inte bli smittade? Sen kommer det nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. Där måste arbetsgivaren vara supertydlig så att alla, vårdnadshavare och personal, vet vad som gäller, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare för inspektionen, till Läraren.

Att det är just fristående förskolor som valts ut beror enligt Elin Löfström-Engdahl på att de kommunala redan är mer granskade när det gäller smittspridning. Förskolorna väljs ut slumpmässigt.

– För mig är förskolan är en av de viktigaste instanserna i samhället. Vi vet att de som jobbar i vård och omsorg är beroende av förskolan. Det är viktigt för hela samhället att förskollärare och barnskötare får vara friska och får jobba, säger hon.

Inspektionen väntas vara klar mot slutet av året.