I månadsskiftet inledde Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, förhandlingar om ett nytt avtal. KA:s kartläggning visar att fackliga företrädare i sjukvården prioriterar semesterkravet.

– Det är verkligen jätteviktigt att folk får ut sin ledighet. Det är ett krav som jag hoppas att vi får igenom, säger Eva Jansson, Kommunal Sjukvård-trafik Värmland.

Jeanette Hedberg, SKR.

SKR: Nej till semester utan avbrott

Avtal

Region Värmland är en av de regioner där de anställda, eller anställda på vissa avdelningar, fått tre veckors sammanhängande semester och möjlighet att ta ut den fjärde veckan i september eller senare under hösten.

I två regioner finns sjukhus med kliniker, där semestern delats upp i två plus två veckor. Ofta är det på iva där svårt sjuka covidpatienter vårdats och pressen på de anställda varit stor. Det visar KA:s kartläggning.

Det är snart ett år sedan parterna växlade avtalskrav, sedan gjorde pandemin att hela avtalsrörelsen stannade upp. Bland de yrkanden som Kommunal lämnade till SKR förra året fanns kravet på att avtalet ska följa semesterlagen och ge fyra veckors sammanhängande semester under tiden juni till augusti.

I dag ger avtalet, efter förhandling, utrymme för kortare semester och att semestern också kan förläggas till maj och september. Om särskilda skäl finns kan semestern förläggas till andra månader, enligt avtalet.

Semester

Semesterlagen säger att en anställd ska få en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni till augusti.

Avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ger efter förhandling utrymme för kortare semester än fyra veckor och att semestern även kan förläggas till maj och september.

Kommunals krav är fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti om inte annat avtalas.

På flera håll finns missnöje. I Dalarna fick anställda i covid-vård två plus två veckors semester, samtidigt är irritationen stor över att sjuksköterskorna fick 5000 kronor mer i ersättning för att flytta en semestervecka.

I Region Gävleborg har dock villkoren varit lika för de båda yrkesgrupperna. Fack och arbetsgivare enades om att de som arbetar på iva och som får den fjärde semesterveckan i september får 15 000 kronor i ersättning och sju extra semesterdagar.

Enligt Ann-Christine Larsson, Kommunal Region Gävleborg, har kravet på fyra veckors sammanhållen semester blivit viktigare.

– Vi behöver fyra veckor för att vila upp oss. I våras drogs många semestrar in, det blev panik i hela sjukvården med fler inneliggande patienter, säger Ann-Christine Larsson.

Ersättning för flyttad semester

Anställda i kommuner och regioner får en eller två extra semesterdagar om arbetsgivaren lägger sommarsemestern så att den blir kort. Detta enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Två extra betalda semesterdagar får en anställd som fått högst 14 semesterdagar juni-augusti.

En extra betald semesterdag får en anställd som fått 15-19 semesterdagar juni-augusti.

Fack och arbetsgivare kan också träffa lokala avtal om ersättning. Vanligt är att arbetsgivaren går ut med olika erbjudanden till dem som flyttar semestern. Summorna varierar.

Inte heller i Region Halland har alla fått fyra veckors sammanhängande semester.

– Det är viktigt att man får en tydlig skrivning om att det ska vara sammanhängande ledighet, säger Jonas Elmblad, Kommunal Halmstad Regionen.

Jenny Lind.

Covid-19

”Jag är trött i huvudet och tappar ord”

Arbetstider

I Västra Götalandsregionen pågick semesterperioden september ut. Många har fått tre plus en vecka eller två plus två veckor.

– Vi tycker att fyra veckor sammanhängande är jätteviktigt. De flesta i Sverige vill ha fyra veckor på sommaren när barnen har sommarlov, säger Lotta Björck, Kommunal SU Sahlgrenska.

Men på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge är det inte bara i år som kravet på fyra veckors sammanhängande semester är aktuellt, enligt Kommunal.

– Det är svårt varje år att få ut semesterdagarna. Det är ett jätteviktigt krav, säger Catharina Häggbom, Kommunal Karolinska universitetssjukhuset.

Mindre än fyra veckors semester

I dessa regioner har anställda på sjukhusen eller på vissa av sjukhusens avdelningar fått mindre än fyra veckors sammanhängande semester i sommar:

 • Region Dalarna             
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Stockholm 
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Västra Götalandsregionen

Källa: Kommunals regionsektioner