– Om vi inte hade haft de kollektivavtalsregler vi har den här sommaren, då hade arbetsgivarna ändå tvingats bryta mot reglerna i semesterlagen, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

För snart ett år sedan lämnade Kommunal över sina yrkanden. Och krävde då att avtalet skulle ändras för att följa lagen och ge fyra veckors sammanhängande semester. Nu tycker fackliga företrädare runt om i landet att det här kravet är ännu viktigare. Men SKR har ett annat perspektiv.

– Skälet till att vi har andra regler än i semesterlagen är att kommuner och regioner har samhällsviktiga verksamheter som sjukvård, äldreomsorg och räddningstjänst, säger Jeanette Hedberg.

Många i sjukvården tvingades jobba mer än de orkade i somras.

Covid-19

”Folk måste få ut sin ledighet”

Arbetstider

Hon konstaterar att verksamheterna måste vara bemannade dygnet runt, året runt. 

– Det här året har vi haft en pandemi med ett extremläge, det var inte möjligt att ge fyra sammanhängande veckor i vissa kritiska verksamheter som exempelvis iva, säger Jeanette Hedberg.

Hon lyfter att det i många regioner varit svårt att planera inför sommaren. Ovissheten om hur pandemin skulle utveckla sig gjorde det svårt att planera och besked om semestrar blev sena.

Coronapandemin är inte över, regionernas fortsatta beredskap för smittspridning tillsammans med den stora mängd vård som skjutits upp är en utmaning för både chefer och medarbetare, konstaterar Jeanette Hedberg.

– Den tiden som ligger framför oss är tuff. En jätteviktig del är att fånga upp den personal som under våren jobbat under hård belastning för att nu förebygga ohälsa och sjukdom. Arbetsgivarna behöver se till att det finns samtalsstöd och företagshälsovård. 

Arbetsmiljöarbetet och en lokal dialog lyfts också.

– Man behöver jobba med arbetstidsförläggningen för att möjliggöra tid för återhämtning. Arbetsgivare, fack och medarbetare behöver samverka och tillsammans hitta konstruktiva lösningar. Där man haft bra samverkan under pandemin, där har det funkat bra.