Redan innan coronapandemin jobbade hemtjänstpersonalen i Västervik i små grupper med fri tid hos varje brukare. När pandemin slog till fattades snabbt beslutet att om en brukare smittas ska bara en ur gruppen ska gå dit.

– Jag tror att det har haft jättestor betydelse att vi är få personal per brukare. Vi har också varit noga med att vara hemma om vi har varit det minsta sjuka, säger Krister Wessman.

Två andra positiva exempel …

Och ett där coronaviruset fick spridning:

All personal har haft tillgång till en ryggsäck med skyddsutrustning i. Varje morgon har de haft ett avstämningsmöte om läget. Om de fått höra att en brukare ska komma tillbaka från sjukhusvistelse har den blivit rödmarkerad. Det betyder att då ska skyddsutrustningen på tills att personalen vet att brukaren fått negativt på covid-19-testet.

– Vi har haft tillgång till skyddsutrustning hela tiden. Vår chef har haft fullt med kartonger i sitt rum. Vi har aldrig behövt jobba utan.

I norra delen av Västervik har det varit ett mindre utbrott på ett äldreboende bland boende och personal. Det spreds inte vidare ut i samhället.

Det har också varit mycket fokus på basala hygienrutiner. Under våren fick alla genomgå webbtester för att uppdatera kunskaperna. Alla har fått gå igenom hur man tar på och av skyddsutrustningen. Har de velat använda munskydd hos brukarna har det varit möjligt.

– Det viktigaste som har gjort att vi klarat oss så bra är vi har varit noga med skyddsutrustning och hygien. Vi har också haft väldigt bra kommunikation med vår chef och med varandra, säger Krister Wessman.