2017 införde Västerviks kommun så kallad fri tid. Det innebär att varje brukare har ett biståndsbeslut på insatser som ska göras men inte på hur lång tid det ska ta. I stället är det personalen som tillsammans med varje brukare gör den planeringen.

Dessutom finns fasta team runt varje brukare. Undersköterskan och huvudskyddsombudet Krister Wessman, som jobbar i hemtjänstenheten Södra 1, har tre kolleger som går till samma brukare. Om han blir sjuk får vikarien bara gå till hans brukare. Att det redan finns tydliga rutiner och en större frihet för personalen gör att arbetet under coronakrisen blir tryggare.

– Tack vare att vi jobbar i små grupper begränsar vi att sjukdomar sprids, säger han.

Att de själva inom rimliga gränser kan avgöra hur långt ett besök ska vara minskar stressen.

– Om jag har en brukare som jag enligt planeringen ska vara 20 minuter hos gör det ingenting om jag stannar tio minuter extra. Vi kan spela lite med tiden, säger Krister Wessman.

Krister Wessman cyklar eller går ofta mellan brukarna i sitt jobb i hemtjänsten i Västervik.

Många brukare är oroliga och mer ensamma nu.

– Vi försöker att ägna mer social tid med brukarna nu, eftersom de helst inte ska gå ut alls. Vi har uppmanat dem att ha så lite kontakt som möjligt med anhöriga. Kommunen har skickat ut information och den har vi hjälpt till att gå igenom med dem.

Än så länge har viruset inte smittat någon brukare eller personal. Men om en brukare blir sjuk ska bara en anställd gå dit. Personalen har också tillgång till skyddsutrustning.

– Vi har handskar, munskydd och skyddsrockar även om det sistnämnda kan bli en bristvara, säger han.

Krister Wessman följer nyhetsrapporteringen om hur läget i landets hemtjänster är.

– Många i hemtjänsten känner sig oskyddade. Det läggs mycket kraft på sjukvården, men vi hemtjänsten då? Vissa känner sig väldigt utsatta.