Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Kommunal bland medlemmar som jobbar i äldreomsorgen. Kommunals ordförande Tobias Baudin blev förvånad över att 16 procent fortfarande jobbar utan rätt skyddsutrustning.

Han säger att de valde att göra undersökningen för att det från myndigheternas håll låtit som att krisen är över och att det var problem i början med skyddsutrustning. Det är inte den bild som Tobias Baudin får av sina medlemmar.

– Det går åt rätt håll men 16 procent arbetar fortfarande utan rätt skyddsutrustning och det är alldeles för högt, det borde vara närmast noll vid det här laget.

– 51 procent av de som jobbar i äldreomsorgen är fortfarande oroliga över tillgången till skyddsutrustning, det är ju alarmerande när vi haft pandemin i tre månader.

Tobias Baudin.

Undersökningen visar att det är fler som jobbat utan skyddsutrustning bland yngre än 29 år, de som jobbar i hemtjänsten, vårdbiträden och de som jobbar i Stockholms län.

– Jag tror att det kan ha att göra med att de som är äldre har jobbat längre i yrket och kanske vågar säga ifrån mer. Det kan vara att det är yngre som oftare har visstidsanställning och då tror jag att man är mer rädd för att säga ifrån. Vårdbiträden tror jag har att göra med att utbildade undersköterskor är ännu mer inlästa på basala hygienrutiner, har arbetsgivaren inte utbildat finns det risk att du inte vet vilken skyddsutrustning du ska kräva. Vi vet att Stockholm är mer drabbat men vi har också större andel tidsbegränsat anställda i Stockholm.

Fem procent av de svarande har gått till jobbet med förkylningssymtom och främsta orsaken är att de inte vill lämna kollegerna i sticket. I denna grupp är de flesta yngre, män och jobbar i privat sektor i Stockholms län. 

75 procent upplever att basala hygienrutiner följs på deras arbetsplats. 40 procent upplever att bemanningen inte är tillräcklig.

Jag kommer fortsätta lägga ett stort ansvar på myndigheterna. Deras otydlighet kring skyddsutrustning gör att det fortfarande ser så olika ut.

Tobias Baudin, Kommunal

På en öppen fråga har medlemmarna fått svara på hur skyddet mot corona kan bli bättre på arbetsplatsen. Det som flest nämner obligatoriskt munskydd och visir vid alla vårdkontakter. Många lyfter att personalbrist gör att personalen tvingas gå mellan olika avdelningar.

– Det här är inte över. Jag kommer fortsätta lägga ett stort ansvar på myndigheterna. Deras otydlighet kring skyddsutrustning gör att det fortfarande ser så olika ut, säger Tobias Baudin.

4 463 personer har svarat på undersökningen, vilket är 44,6 procent av de tillfrågade.