Varje år regeringen besked om den så kallade merkostnadsersättningen till Samhall. Ersättningen ska täcka de kostnader Samhall har för utvecklingsinsatser och anpassade arbetsplatser med mera. För 2021 behöver Samhall alltså 400 miljoner ytterligare för att upprätthålla sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag och det ska täcka för den förväntade löneutvecklingen.

2020 låg den statliga ersättningen till Samhall på 6,3 miljarder kronor.