Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen har synliggjorts under den pågående pandemin, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Pengarna, som enligt förslaget är ett så kallat riktat stöd, ska kunna gå både till befintliga och nya insatser, enligt regeringen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Centern och Liberalerna.

Regeringen kan ännu inte svara på om pengarna ska gå till enbart kommunal äldreomsorg eller om också privata aktörer kan få del av stödet. Man lovar att återkomma med detaljer längre fram. Slår man ut de 31 miljoner kronorna på landets 290 kommuner blir det drygt 100 000 kronor per kommun.