I ett pressmeddelande motiverar regeringen satsningen så här: ”Coronapandemin har inneburit omfattande påfrestningar på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Personalen har gjort stora insatser under en mycket hög och i flera fall påtagligt pressande arbets­belastning. Risk för psykisk ohälsa kan ha ökat.”

Enligt förslaget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Centern och Liberalerna, ska 350 miljoner kronor gå till regionerna för detta och 150 miljoner kronor till kommunerna.

Pengarna ska användas för krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera för personal inom sjukvården och äldreomsorgen, skriver regeringen.