– Oron har varit stor. Vi misstänkte att det skulle se ut så här. De brister som vi fört fram till arbetsgivaren bekräftas. Det här får inte upprepas nästa gång det kommer ett farligt virus, säger Kevin Thompson, facklig förhandlare för Kommunal på Capio.

Arbetsmiljöenkäten om covid-19 har gjorts av Kommunal tillsammans med Vårdförbundet och Läkarförbundet. Facken har delat ut enkäten till sina medlemmar, 320 har svarat. På sjukhuset finns cirka 1300 anställda i olika vårdyrken. Ungefär en tredjedel av de som svarat på enkäten är kommunalare.

En majoritet har haft kontakt med patienter med misstänkt covid-19. Mer än hälften har exponerats för covid-19, utan att det framkommit att patienten var smittad. 

Förklaringarna är flera. Kevin Thompson drar slutsatsen att situationen varit den samma på andra akutsjukhus. Och att läget var mest ansträngt under pandemins första månader.

– Det var ett nytt virus. Provtagningsutrustningen var inte tillförlitlig. Alla gjorde en uppdelning för att skilja patienterna åt, men det hände att smittade patienter kom till vanliga vårdavdelningar, säger Kevin Thompson.

Det stora problemet var att det inte fanns tillräckliga förråd med skyddsutrustning och heller inte beredskapslager. Nästa virus kan ge ännu högre dödlighet, då måste det finnas beredskap.

Kevin Thompson

Samtidigt rådde till en början brist på skyddsutrustning.

– Vi förbrukade på en vecka det man annars förbrukar på tre veckor. Skyddsutrustningen fanns där covidpatienterna fanns, säger Kevin Thompson.

Bristen gjorde alltså att skyddsutrustning inte fanns på vårdavdelningar som inte var planerade för covidvård. Men eftersom testningen inte var tillförlitlig visade det sig att det ändå fanns patienter med covid-19 på dessa avdelningar.

Det har också uppstått situationer där adekvat skyddsutrustning inte kunnat användas, det svarar cirka 40 procent i enkäten. Ungefär lika stor andel svarar att de exponerats för covid-19 utan tillgång till visir eller ansiktsmask.

En majoritet svarar också att det uppstått tvivel om vilken skyddsutrustning som ska användas. Kevin Thompsons förklaring är att det till en början rådde oklarheter kring myndigheternas riktlinjer. Något som han är kritisk till.

Om man inte dokumenterar blir det osynligt. Vi måste underlätta dokumentationen.

Kevin Thompson

Detta klarnade dock på S:t Göran efter central samverkan mellan fack och arbetsgivare.

– Det stora problemet var att det inte fanns tillräckliga förråd med skyddsutrustning och heller inte beredskapslager. Nästa virus kan ge ännu högre dödlighet, då måste det finnas beredskap, säger Kevin Thompson.

Som mest var 450 anställda hemma med symtom, enligt Kommunal. Av dem som svarat på enkäten säger drygt hälften att de varit hemma med sjuklön för misstänkt covid-19. Men endast var femte har fått ett positivt testsvar när det gäller covid-19. Ännu färre har gjort en arbetsskadeanmälan. Endast 24 har gjort en tillbudsanmälan (avvikelse).

– Det är en sak att se över. 216 borde ha skrivit tillbudsrapporter. Om man inte dokumenterar blir det osynligt. Vi måste underlätta dokumentationen. Vi måste höja medvetenheten hos personalen så att alla blir varse riskerna, säger Kevin Thompson.

Resultat av enkäten ska presenteras för arbetsgivaren på måndag.