I Region Jönköping har många fått vänta på semesterbesked. Nu har arbetsgivaren meddelat att de som får sommarsemestern fastställd från idag, alltså den 18 juni och därefter får ersättning om semestern avbryts eller dras tillbaka.

Ersättningen på 30 000 kronor per vecka är den samma för alla yrkesgrupper, de flesta av dem som inte fått sin semester fastställ ännu arbetar inom intensiv- och covidvård.

De som fått semestern beviljad tidigare får dock inte ersättningen på 30 000 kronor om de tvingas avbryta semestern.

– Vi ville det, det är många som så kallat frivilligt har flyttat semestern eller delat den på tre plus en vecka. Vi vet att för det stora flertalet som inte får fyra veckor så handlar det inte om frivillighet, därför tycker vi att fler skulle fått del av ersättningen, säger Carina Thållén, vice ordförande för Kommunals sektion Jönköping/Värnamo Region.

Kommunal ifrågasätter inte ersättningen, men är oenig med arbetsgivaren om hur semesterfrågan hanterats och drivit detta till central förhandling.

– Skadeståndskrav kan komma att riktas mot regionen och då omfattar det om ganska många individer som fått sin semester ändrad och där vi tycker att arbetsgivaren inte följt regler och avtal, säger Carina Thållén.

I dagsläget vet inte Kommunal vilken semesterplanering som gäller, om medlemmarna får två plus två veckors semester eller om det blir tre veckor. Det facket vet är att den fjärde semesterveckan inte är inplanerad för alla.

– Från Kommunals sida tycker vi inte att arbetsgivaren skött detta på ett tillräckligt bra sätt. Det är självklart viktigast för varje individ, att de får bra information och får veta när de får sin semester. Det är den 18 juni i dag, detta tog man fram igår, vissa har fått reda på sin semester precis nu, säger Carina Thållén.

Kommunalarbetaren har utan framgång sök tf HR-direktör Sven Sällström Fägerskjöld.