– Vi har fortfarande inte fått något fullständigt svar, säger Thomas Olsson, ombudsman Kommunal, Sydväst.

Arbetsgivaren har tidigare gått ut med att målsättningen är fyra veckors sammanhängande semester. Men besked saknas fortfarande.

– Det har läckt, vi har fått till oss från våra medlemmar att det bara blir tre plus en vecka, säger Thomas Olsson.

Om arbetsgivaren går på den linjen så kommer Kommunal förklara sig oenigt för att sedan begära central förhandling och om så krävs gå vidare till tvist.

Både Kommunal och Vårdförbundet har tidigare gått med på att semesterbesked ska ges en månad i förväg, i stället för två månader som är brukligt. Kommunal har också gjort avkall på möjligheten att granska semesterplaneringen tio dagar innan besked ges.

– Egentligen ska semestern börja vecka 25. Vi vet ju att arbetsgivaren jobbar med de här frågorna, men vi tycker att arbetsgivaren kunde gjort det mer transparent tillsammans med de fackliga organisationerna, säger Thomas Olsson.

Kommunal har nyligen lyft en rad brister angående den ansträngda arbetssituation som råder med covid-patienter och krävt åtgärder enligt arbetsmiljölagen 6.6a-anmälan. Där ingår även oklarheterna kring semestrarna.

– Man orkar en liten kort period, nu har den perioden blivit längre, vilket gör att man siktar mot semester som kanske försvinner för att man ändrar förutsättningarna för dem finns i den absoluta frontlinjen. Det ser jag som absoluta allvarliga just nu, säger Thomas Olsson.

Nu ska arbetsgivarens svar analyseras innan facket avgör om anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket.

Även inom Vårdförbundet finns irritation över att semesterplaneringen drar ut på tiden. Om inte besked ges en månad i förväg är förbundet berett att driva krav om skadestånd.