– Vi är besvikna på att vi inte får någon extra ersättning. Det är fruktansvärt dåligt. Det var väldigt mycket ångest och rädsla inför vad som förväntades av oss, säger Therése Mechlenburg, undersköterska.

Vanligtvis arbetar hon på dagkirurgin på Vrinnevisjukhuset. Men de sista dagarna mars ställdes verksamheten hastigt om till intensivvård av patienter med covid-19. Tillsammans med arbetskamraterna satte hon snabbt upp sig både på kvälls- och helgpass.

– I min värld trodde jag att man skulle kompenseras för det, säger Therése Mechlenburg.

Hon jämför med andra regioner som Sörmland och Västra Götaland.

I en videodagbok för SVT Nyheter Öst visar hon och kollegorna sin besvikelse över Region Östergötland. Där svarar också HR-direktören Zilla Jonsson:

– Jag har förståelse för att de som haft en tuff belastning kan känna så, men jag tycker samtidigt det är lite trist att raljera över gåvan, för den är till alla våra medarbetare i regionen, ett litet tecken på uppskattning, säger hon.

Daniel Brehmer är ordförande för Kommunals sektion Landstinget Östergötland. Presentkortet är inget som han reagerar på.

– Att man ger en uppskattning för någonting, det har jag ingen åsikt om, säger han.

Samtidigt lyfter han att friskvårdsbidraget höjs med 1500 kronor per år, så att den i år blir 2 750 kronor och nästa år 3 500 kronor.

Kommunal har drivit krav på risktillägg, men inte fått svar, enligt Daniel Brehmer.

Framför allt är han dock kritisk mot att cirka tio procent av de anställda i regionen endast får tre veckors semester i sommar.

– Det vi vill ha är en högre ersättning för dem missade semestern eller att man har stått i covid-vården och hur man mår i vårdsituationen, säger han.

I Östergötland granskar nu Kommunal vilka som endast får tre veckors semester och då kan få ersättningen på 1 600 kronor per pass under den fjärde veckan.

– Det vi är nöjda med är att alla yrkesgrupper får samma ersättning för flyttad semester, säger Daniel Brehmer.

Men han hade hellre sett en överenskommelse om ersättning på central nivå mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Något som parterna inte kunde enades om.