Ersättningen är lika för alla yrkesgrupper som har sin grundplacering på covid-iva vid Västmanlands sjukhus i Västerås mellan den 1 juni och 30 september. Den omfattar alltså inte andra avdelningar med covid-patienter.

– Vi är glada att vi får de pengarna, men hade helst sett att det var fler som får dem, säger Joakim Jansson, facklig företrädare Kommunals sektion Västmanland.

Sedan tidigare går fler avdelningar än iva på ett fast schema med fyra dagar arbete och två lediga dagar, vilket ger ledigt var sjätte helg. Som kompensation har ob-ersättningen för kvällar och helger höjts med 100 kronor i timmen.

– Många är trötta nu, säger Joakim Jansson.

Därför blev missnöjet stort när arbetsgivaren meddelade att semesterperioden förlängs till september och att det kan bli endast tre veckors sammanhängande semester.

– Vi krävde fyra veckors sammanhängande semester och 15 000 kronor i kompensation för dem som får semester i september, säger Joakim Jansson.

Men facket fick nej, i stället får nu de som går på det fasta schemat två extra semesterdagar och de som får semester förlagd till september får ytterligare tre semesterdagar.

– Det är många som ställt in sig på att kämpa fram till semestern, nu kanske de får den i september. Det är stort missnöjd, det är fullt befogat, säger Joakim Jansson.

Regionernas ersättningar till de som arbetar med covid-patienter varierar. I Västra Götaland får personal i skyddsutrustning som arbetat med covid-patienter 500 kronor extra per arbetspass. Detta gäller retroaktivt från den 1 april till den 30 juni. Summan är lika för alla yrkesgrupper.

I Sörmland har fack och arbetsgivare enats om ett så kallat förstärkningsavtal som ger 20 procent extra på timlönen från den 23 mars till den 31 augusti. Avtalet kom till efter krav från skyddsombud och medlemmar. Flera hade dock hellre sett en summa i krontal som är lika för alla, oavsett yrkestillhörighet.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC BY-SA 2.5 via Wikipedia.