OBS! Det här är en inaktuell artikel. Klicka här för information om vad som gäller på nationaldagen 2022.


Huvudprincipen för att bli kompenserad när nationaldagen ligger på en lördag eller söndag är att man skulle ha varit ledig om nationaldagen ligger på en vardag. Därför är det de som jobbar på vardagar som berörs, inte den som har ett rullande schema där helger ingår.

De flesta avtal innehåller då en kompensation med en annan ledig dag när nationaldagen inträffar en lördag eller söndag, men inte alla.  

Två av avtalen för personliga assistenter, saknar detta helt. Det gäller avtalet med Vårdföretagarna och assistansavtalet med Sobona (före detta KFS).

– Det saknas eftersom alla som går på det här avtalet är timavlönade och har 40-timmarsvecka. De förlorar inget på att nationaldagen ligger på en helg, förutom att de skulle ha fått ob-tillägg om den legat på en vardag, säger Elisabeth Haug, ansvarig ombudsman på Kommunal för Sobona-avtalet.

Är det något som kan bli aktuellt att ta upp till förhandling i kommande avtalsrörelser?

– Jag har inte sett ett enda avtalsförslag om detta. Det finns så många andra frågor som är problematiska för personliga assistenter.

På andra avtal, där kompensationen saknas, kan det bero på att det förhandlades fram en annan form av kompensation, för 15 år sen då nationaldagen blev en helgdag i Sverige och samtidigt annandag pingst avskaffades som helgdag.

Det gäller till exempel bussbranschavtalet med Sveriges Bussföretag.

– 2005 förhandlade man fram en annan lösning som gav kompensation för det här med nationaldagen. Man förlängde rätten till ob-tillägg vid storhelger. När man räknade på det så motsvarade det kostnaden ansåg man då, säger ombudsman Mario Gavran.

Reglerna i de avtal där kompensation ges är snarlika men skiljer sig åt i formuleringarna. På det största avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, krävs det, förutom att man har 40-timmarsvecka vardagar (för heltid), att man fullgjort arbetstid på annandag pingst för att få kompensationen. Samma skrivning finns i flera avtal. Medan det i andra avtal står att man ska ha ordinarie arbetstid måndag-fredag för att kompensationen ska inträda.

Och för nästan samtliga avtal är det angivet att ledigheten på något sätt ska tas ut i samråd med arbetsgivaren, eller att det ska vara förenligt med verksamhetens krav.

Deltidsanställda kompenseras proportionerligt i relation till arbetstiden.


Får du extra ledigt? Kolla här!

(Rubriken avser namnet på avtalet.)

Tumme upp.
Sveriges Kommuner och Landsting

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har fullgjort arbetstid på annandag pingst.

När?
Under kalenderåret och önskemål om tidpunkt för ledigheten ska vara förenlig med verksamhetens krav.

Tumme upp.
Sobona (fd Pacta)

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har fullgjort arbetstid på annandag pingst.

När?
Under kalenderåret och önskemål om tidpunkt för ledigheten ska vara förenlig med verksamhetens krav.

Tumme upp.
Sobona (fd KFS, hälsa, vård och omsorg)

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har arbetstiden förlagd till dagtid måndag-fredag och är anställd den 6 juni det året och inte är sjuk- eller tjänstledig.

När?
Ej specificerat.

Tumme upp.
Svenska kyrkan

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har fullgjort arbetstid på annandag pingst.

När?
Under kalenderåret och önskemål om tidpunkt för ledigheten ska vara förenlig med verksamhetens krav.

Tumme upp.
Vårdföretagarna, äldreomsorg( F), vård, behandling och omsorgsverksamhet (E)

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har arbetstiden förlagd till måndag-fredag och är anställd den 6 juni.

När?
Under kalenderåret efter överenskommelse med arbetsgivare, om inte arbetsgivaren och det lokala facket träffat avtal om annat.

Tumme upp.
KFO, hälsa, vård och omsorg

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har fullgjort arbetstid på annandag pingst.

När?
Under kalenderåret och önskemål om tidpunkt för ledigheten ska vara förenlig med verksamhetens krav.

Tumme upp.
Arbetsgivaralliansen

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har ordinarie arbetstid förlagd på vardagar, dock ej lördagar.

När?
Under kalenderåret.

Tumme ner.
Vårdföretagarna, personlig assistans

Får jag ledigt en annan dag?
NEJ.

Tumme ner.
Sobona (fd KFS) personlig assistans

Får jag ledigt en annan dag?
NEJ.

Tumme upp.
KFO, personlig assistans

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har fullgjort arbetstid på annandag pingst.

När?
Under kalenderåret och önskemål om tidpunkt för ledigheten ska vara förenlig med verksamhetens krav.

Tumme ner.
Bussföretagarna

Får jag ledigt en annan dag?
NEJ.

Tumme upp.
Sobona buss (fd KFS) trafik

Får jag ledigt en annan dag?
JA.

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har arbetstiden förlagd till dagtid måndag-fredag och är anställd den 6 juni det året och inte är sjuk- eller tjänstledig.

När?
Ej specificerat.

Tumme upp.
Almega serviceentreprenad

Får jag ledigt en annan dag?
JA, , angivet som åtta timmars ledighet (heltid).

För vem?
Den som har ordinarie arbetstid med i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka (för heltidsanställd) och har fullgjort arbetstid på annandag pingst.

När?
Tiden läggs ut i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Tumme ner.
Gröna arbetsgivare (före detta SLA jordbruk)

Får jag ledigt en annan dag?
NEJ.

Tumme ner.
Samhall

Får jag ledigt en annan dag?
NEJ.

Fotnot: Om du går på något annat än dessa avtal bör du i första hand vända dig till din fackliga sektion och fråga vad som gällerför just dig. Man kan också kontakta Kommunal Direkt på 010-442 70 00.