När coronan nådde Sverige och pandemin blev ett faktum tvingades vården att ställa om. Verksamheter som redan innan var underbemannande, har usla arbetstider och hög arbetsbelastning. 

Ganska snart kunde jag läsa på sociala medier att det var brist på skyddsutrustning och hur personal fick jobba övertid med långa arbetspass. Arbetspass som kan vara upp till 12 timmar. 

Personal som arbetar nära covidpatienter bär skyddsutrustning som både är fysiskt krävande att jobba i och som man blir varm i. Tid för att gå på toalett är svårt att få till då det tar lång tid att ta av och på utrustningen. 

Nu är våren här och många med mig ser fram emot semester. Att då få tid till att vila upp sig och kunna umgås med sin familj. Men tyvärr så kommer vårdpersonal i vissa delar av Sverige att jobba under sommaren för att sedan få sin semester när sommaren är över. Jag förstår att allt inte kan vara som vanligt när vi är mitt uppe i en pandemi, men jag tycker inte att det är okej att arbetsgivaren inte kompenserar utebliven sommarsemester, vilket verkar ske i vissa delar i Sverige.

Jag har vid flertal tillfällen hört finansministern säga att ’pengar får inte stå i vägen för vården’. Då undrar jag varför inte pengar för utebliven sommarsemester finns?

Jag har vid flertal tillfällen hört finansministern säga att ”pengar får inte stå i vägen för vården”. Då undrar jag varför inte pengar för utebliven sommarsemester finns? Jag vet att regeringen har skjutit till pengar för att bland annat ge betald utbildning till anställda inom äldreomsorgen på arbetstid. Självklart tycker jag det är en bra investering på lång sikt, men det gynnar inte personalen nu.

Min jämförelse kan uppfattas konstig, men jag tycker det är märkligt att regeringen formligen öser miljarder över näringslivet, medan vårdpersonal som redan innan pandemin gick på knäna nu även ska tvingas till utebliven semester utan någon ersättning. 

Om vi ska behålla befintlig vårdpersonal och kunna rekrytera ny så är det nu chansen finns att ge vårdpersonalen fler kollegor och bra arbetsförhållanden som ger tid för återhämtning. Mår personalen bra kan jag lova att sjuka och gamla kommer få god omvårdnad.

Det räcker inte med applåder och gratis luncher.