Trots den stora ökningen ligger Kommunal fortfarande lägst i anseende av alla organisationer i undersökningen.

Kantar Sifo gör varje år en mätning av vilket förtroende svenskarna har för ett antal olika intresseorganisationer. Resultaten kokas ner till ett så kallat anseendeindex. Kantar Sifo använder ett indexmått med en skala från minus 65 till plus 135 i sitt anseendeindex för intresseorganisationer.

Innan Kommunalskandalen 2016 brukade Kommunal ligga mellan 10 och 15 i anseende. Då 2016 störtdök den siffran till minus 19.

Sedan dess har man tagit små steg för varje år, och har kravlat sig upp på plussiffror igen. Men årets ökning är alltså ovanligt stor. Ingen annan organisation ökar så mycket.

– Resan från minus 19 till plus 22 på fyra år. Det är faktiskt bättre än jag vågat hoppas på, säger Tobias Baudin.

Hur mycket draghjälp har ni haft av coronakrisen, tror du?

– Inte minst har det varit en möjlighet för oss att synas medialt på grund av att fokuset varit så stort på sjukvården, äldreomsorgen, och bussarna. Det har nog hjälpt till en del. Samtidigt har vi gjort rejäla kliv sedan 2016 så det här är inte en ettårstrend.

Men trots all medieexponering så ligger ni ändå lägst i anseende av alla organisationer. Varför är det så?

– Det är vårt normalläge, vi brukar vara sämst. Andra fackförbund brukar ligga kring 30, men vi ska upp på 30. Det är mitt absoluta mål.

Så högt är anseendet

Vårdförbundet ökar också kraftigt i anseende. Även LO ökar, från 16 till 25. Genomsnittet för samtliga organisationer i materialet är 40. För fackliga organisationer är genomsnittet 34. Byggnads är det enda fackförbund i materialet som minskat i anseende jämfört med 2019.

Högst anseende i årets undersökning har som tidigare Friluftsfrämjandet med 64 följt av Astma & Allergiförbundet på 60.

Undersökningen bygger på drygt 5 000 intervjuer i form av webbaserade enkäter som gjordes i april i år.