Från årsskiftet har Kommunal växt med 7 162 medlemmar. Totalt fanns det sista april i år 510 023 kommunalare runt om i landet. 

– De flesta av våra nya medlemmar kommer från våra stora yrkesgrupper, inom vård och omsorg samt buss och kök. Det är ingen stor skillnad om vi jämför åldersgrupper även om det är en liten övervikt för de yngre som ansluter till oss, säger Hillevi Good.

Den största delen av ökningen kom i mars och april, med 3 010 respektive 3 244 fler medlemmar.

– Vi kan se en coronaeffekt precis som andra fackförbund. När regeringen ändrade villkoren för medlemskap i a-kassan var det många som också gick med i facket. Jag tror att många av dem tänkte att det gäller att se om sitt hus och vara på den säkra sidan.

Men Hillevi Good menar att det inte bara beror på coronakrisen.

– Vi har ökat varje månad sedan i september förra året, med undantag av november då många studerandemedlemmar lämnade. En stor del av ökningen är tack vare ett framgångsrikt värvningsarbete av våra förtroendevalda. Det har bidragit till att så många har valt att gå med i Kommunal, säger hon.

År 2018 minskade Kommunal med drygt 7 000 medlemmar och den dåvarande värvningschefen Johan Ingelskog beskrev det då som att Kommunal blödde.

Förra året var minskningen mindre, 1 200 medlemmar.

Först i år har Kommunal möjlighet att klara sitt mål att växa med minst 5 000 fler medlemmar varje år under perioden 2017–2020. 

– Det gäller att inte slappna av. Nu måste vi fortsätta vårt rekryteringsarbete, även om det är svårt att i dessa tider göra arbetsplatsbesök. Vi behöver vässa värvningsarbetet och utveckla möjligheten till digital rekrytering.

Sedan i januari har Kommunal en kampanj där den som ansluter sig och betalar via autogiro får en medlemsavgift på 160 kronor för tre månader.

– Kampanjen inleddes i februari och har gett bra resultat. Den var tänkt att avslutas i april men nu har vi förlängt den till efter sommaren.

Omkring 50 000 medlemmar lämnar förbundet varje år på grund av pension, att de byter jobb eller av andra skäl. För att Kommunal ska växa krävs alltså att ännu fler nya medlemmar ansluter sig varje år.

Hillevi Good säger, utan att redovisa några siffror på detta, att det är färre i år som har lämnat förbundet jämfört med de fyra första månaderna tidigare år.

– Vi har stärkt medlemsnyttan och det har gett resultat, säger hon.

Till det kommer att Kommunal vässat sin profil och varit mer synligt i medierna, inte minst under coronakrisen. 

Men en grupp fortsätter att minska, studerandemedlemmar.

Kommunals kongress beslöt förra året att studerandemedlemskapet inte längre ska vara kostnadsfritt.

Förra årets totala minskning av medlemmar i Kommunal beror enligt Hillevi Good på minskningen av antalet studerandemedlemmar.

– Vi har nu 1 000–2 000 studerandemedlemmar kvar. Men trots minskningen av den gruppen så växer Kommunal därför att så många nya yrkesaktiva kommer till, säger Hillevi Good.