Över 9 000 barnskötare inom förskolan har svarat på fackets enkät och 68,5 procent av de svarande säger sig vara oroliga över att få corona på grund av sitt jobb.

– Det är en väldigt stor grupp som går runt och är oroliga. Det är inte bra, säger Tobias Baudin.

Svarsfrekvensen i undersökningen är låg. 28 procent av de tillfrågade hade svarat.

Men siffrorna visar ändå bland annat att över 11 procent av dem som svarat ibland saknar tillgång till hygienartiklar, så som tvål och handsprit. Kommunal har ställt samma frågor till sina medlemmar inom skolan, alltså bland annat elevassistenter och fritidsledare. Där visar siffrorna att ännu fler saknar hygienartiklar på jobbet: Fyra av tio medlemmar saknar helt eller ibland tillgång till det, och det som saknas mest är handsprit.

– Det är ju bara att fixa. Många saknar till och med tvål, det är ju inte ens en bristvara, säger Tobias Baudin.

Kommunalare inom skola känner, enligt undersökningen, i snitt en något lägre oro för coronasmitta på jobbet. Siffran där är 61 procent.

Tobias Baudin lyfter fram att många medlemmar tycker att det är tufft att säga till föräldrar att barnen måste gå hem på grund av misstänkt smitta. Också där pekar han på arbetsgivarens ansvar för bra rutiner men kommer också med ett nytt förslag:

– Om barn blir sjuka ska man kunna ha ett avgränsande rum för barn tills föräldrarna kommer. Misstänker man att ett barn har blivit smittat kan det kanske få vara i ett avskilt rum. Jag tycker att arbetsgivaren ska utreda möjligheterna att ha ett sådant rum.

En annan sak som kommer fram i undersökningen är att krisen har gjort att många barnskötare tvingas jobba med sådant som egentligen ligger utanför yrkesuppdraget: städ- och köksinhopp blir vanligare.