”Varför gäller inte alla riktlinjer om corona som finns inom vård och omsorg oss personliga assistenter?” Frågan från medlemmar som är personliga assistenter har de senaste veckorna blivit vanlig. Svaret från Kommunal är alltid det samma. Nej, personlig assistans är inte undantagen från myndigheternas riktlinjer. Inte på någon punkt, arbetsmiljö och smittskydd gäller precis lika mycket. 

Vid påsk i år firade jag åtta år som personlig assistent. Det är det bästa jobb jag haft. Personlig assistans ger möjlighet att maximera insatserna för assistansanvändaren på ett som få andra insatser gör. För min del var det just därför jag valde yrket.

Jag kan med stolthet säga att när jag är på jobbet går all min arbetstid för att ge den jag jobbar med samma möjligheter som den som föddes utan någon funktionsvariation. 

Jag vet att många tycker som jag. Jag vet också att personlig assistans kan vara ett av de sämsta jobben på svensk arbetsmarknad. För den som vill är möjligheterna att utnyttja människor och smita från sitt arbetsgivaransvar stora. Det var för att stoppa det senare jag blev fackligt förtroendevald. 

Samhället är sällan så tillgängligt som man skulle vilja, men lösningen kan aldrig vara att vi som personliga assistenter ska kompensera den bristen genom att riskera vår hälsa.

Arbetsplatsen för personliga assistenter är var än assistansanvändaren väljer att vara. Hemmet, badhuset, bion och Stockholm city för att nämna några möjliga arbetsplatser. När det kommer till arbetsmiljön har arbetsgivaren en absolut skyldighet att se till att den anställda aldrig utsätts för några hälsorisker. Om assistansanvändaren till exempel vill rida ska arbetsgivaren undersöka arbetsmiljön på stallet för att garantera en trygg arbetsplats. Det görs undantagsvis.

Samhället är sällan så tillgängligt som man skulle vilja, men lösningen kan aldrig vara att vi som personliga assistenter ska kompensera den bristen genom att riskera vår hälsa.

Ändå är det vanligt att personliga assistenter gång på gång hamnar på platser och i situationer där farliga arbetsmoment är det enda möjliga. Alldeles för ofta möter jag arbetsgivare som ser personliga assistenter som vandrande hjälpmedel, mer som ett objekt än en människa. 

Vid det här laget är det få som inte ser otrygga anställningar inom äldreomsorgen som en risk för ökad smittspridning. Samma resonemang både kan och ska tillämpas på branschen privat personlig assistans.

Den 15 januari i år kom regeringens utredning över arbetsvillkoren inom personlig assistans. utredningen konstaterar att arbetet är otryggt och att arbetsgivare behöver ta mer ansvar när det kommer till arbetsmiljön. 

För att upptäcka risker måste arbetsgivare samarbeta med arbetstagarna. Men i fallet personlig assistent kan de anställda riskera sin försörjning ifall de ställer krav som uppfattas som begränsande för assistansanvändaren. 

Vid det här laget är det få som inte ser otrygga anställningar inom äldreomsorgen som en risk för ökad smittspridning. Samma resonemang både kan och ska tillämpas på branschen privat personlig assistans. För tillsammans med covid-19 blir otrygga anställningar och bristande arbetsmiljöarbete en riktig giftcocktail för personliga assistenter. 

Vi är Sveriges elfte största yrkesgrupp som gör ett sjukt viktigt jobb, något vi ofta både känner och får höra. Mätt i våra faktiska arbetsvillkor är vi dock högst utbytbara.