– De ska tillhandahålla det vi behöver i form av skyddsutrustning, säger ett skyddsombud på den aktuella arbetsplatsen, som vill vara anonym av hänsyn till brukaren.

När brukaren visade upp alla de typiska symtomen på covid-19 var de personliga assistenterna hänvisade till brukarens eget målarförkläde, för att skydda sig. Förklädet tvättades med handsprit mellan varje användare. 

Riskbedömning saknades helt.

Kommunals skyddsombud gjorde en så kallad 6:6a-anmälan, med krav om åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Anmälan har nu lett till ett föreläggande från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsgivaren inför bättre rutiner, annars hotar vite med 50 000 kronor. Senast den 7 maj ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som krävs.

”Alla har rätt till en bra arbetsmiljö̈. Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö̈, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Arbetsgivaren har i sitt svar till Arbetsmiljöverket förklarat att man jobbar enligt basala hygienrutiner, och har ansett att man följer arbetsmiljölagen.

Men skyddsombudet har heller inte fått vara delaktig i någon form av riskbedömning.

Nu har skyddsombudet fått löfte om inköp av mer och bättre skyddsmaterial, bland annat visir, plasthandskar, munskydd och plastförkläden. 

Brukaren testades aldrig för covid-19 och har nu en dryg månad efter anmälan blivit bättre från sina symtom.