Coronakrisen har gjort många arbetslösa samtidigt som äldreomsorgen skriker efter personal. För att göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen genomförs nu ett äldreomsorgslyft som innebär att personal som behöver kan utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Det är regeringen, Centerpartiet och Liberalerna överens om.

Nyligen presenterade Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Kommunal ett liknande förslag som skulle omfatta runt 10 000 personer.

Satsningen på 2,2 miljarder omfattar i år och nästa år.

För att säkra att det finns tillräckligt många utbildningsplatser skjuter regeringen också till pengar så att 10 000 personer kan gå utbildningar inom vård och omsorg inom regionalt yrkesvux under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. 2021 finansierar staten 30 procent av utbildningsplatserna.

Utbildningsplatserna på folkhögskola utökas med 1000 halvårsplatser, de flesta med fokus på vård och omsorg.

Regeringen kommer också att kompensera kommuner och regioner för merkostnader under coronakrisen med ytterligare två miljarder.

Kommunals ordförande Tobias Baudin välkomnar beskedet.

– Det är mycket bra att man gör det här och det ligger i linje med vad vi har lyft fram. Nu måste vi sätta oss ner med Sveriges Kommuner och Regioner och komma överens om hur det ska göras, säger han.

Han anser dock att det finns mycket mer att göra.

– Men det är bara en del av vad som behövs. Vi behöver förbättra arbetsvillkoren i äldreomsorgen, det är väldigt höga sjuktal och det finns inga genvägar. Det behövs en permanent långsiktig satsning på helt andra nivåer än detta. Det behöver bli 50 000 fler och 30 miljarder om året. 

– Arbetsmiljön och arbetsvillkoren behöver förbättras. Det är för få som arbetar i välfärden, säger Tobias Baudin.