När regeringen presenterade vårändringsbudgeten på onsdagen stod det klart att äldreomsorgen får 310 miljoner kronor mindre, jämfört med Moderaternas och Kristdemokraternas budget som gällt fram till nu.

– Regeringen måste prioritera mer, det finns inte råd och utrymme att göra en massa andra satsningar. De pengar som finns nu måste gå till välfärden och inte minst till äldreomsorgen. Vi förväntar oss betydligt mer i höstbudgeten. Det är så otroligt slimmat just nu i äldreomsorgen, alla medlemmar jag träffar larmar om att det behövs mer personal, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Lena Hallengren (S).

”Kommunerna borde lägga mer”

Politik

De fem miljarder som regeringen aviserat i extra statsbidrag de kommande åren tycker han är för lite och säger att det finns för lite förståelse i samhället, även hos politiker, för hur illa ställt det är med äldreomsorgen.

– I den senaste valrörelsen existerade äldreomsorgen inte. Fler måste förstå vilken otroligt stor utmaning det här är. Nu går 40-talisterna in i äldreomsorgen, det som man under 20 års tid har vetat ska komma och nu är vi där och det måste fler förstå, säger Tobias Baudin.

Regeringen menar att det knappt finns något reformutrymme eftersom det gjordes så stora skattesänkningarna i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Skattesatserna för 2019 fastställdes i slutet på förra året och går inte att ändra. Men Tobias Baudin håller inte med om att det inte finns reformutrymme.

– Det är upp till regeringen och politikerna i Sveriges riksdag hur man ska använda det. Ska man sänka skatter, ska man satsa på försvaret eller ska man investera där det verkligen behövs. Det finns inte utrymme för felprioriteringar. De pengar som finns måste investeras i välfärden. Annars kommer den svenska välfärdsmodellen på sikt att krackelera, säger han.

När det gäller övriga delar i budgeten är Kommunal positivt till att det tillförs extra pengar till LSS, där många medlemmar arbetar, och att det görs en satsning på lärarassistenter, en yrkesgrupp som Kommunal organiserar. Tobias Baudin tycker också att det är bra att det satsas extra på räddningstjänsten.

– Antalet anställda på räddningstjänsterna runt om i landet har gått ner jämfört med hur befolkningen och behoven har ökat, så det är positivt såklart även om det är små summor. Men jag tror att det är viktigt att regeringen fortsätter att höja de generella statsbidragen för det är tufft för väldigt många kommuner i landet.

Regeringen minskar anslagen till yrkesvux med 445 miljoner kronor. Tobias Baudin säger att han inte hunnit sätta sig in i detaljerna kring det men att det inte är bra om det blir mindre pengar till vuxenutbildningen.

– Det är verkligen inte bra om det innebär mindre pengar till att utbilda för det behövs tvärtom mer. Vi måste få fler att vilja jobba inom välfärden, rekryteringsbehoven är enorma. Då är bland annat yrkesvux otroligt viktigt för att vi ska klara att kunna utbilda nog många att jobba inom äldreomsorgen men även inom förskolorna och skolorna.