Tidningen Du&Jobbet skriver att fram till den 3 april hade det kommit 49 stycken 6:6a-anmälningar och 15 skyddsstopp som berör corona.

Av anmälningarna är det 65 procent som gäller busstrafik, bland annat för att trafikhuvudmännen och bussbolagen inte går med på att hålla framdörren stängd.

Av skyddsombudsstoppen gäller fyra av dem buss och ett av dem gäller ett sjukhus.

Få anmälningar gäller vården. Men Kommunals ombudsman Peter Larsson väntar att de ska bli fler.

– Jag tror att det kommer fler 6:6a-anmälningar, men även att skyddsombudsstoppen kommer att öka inom vård och omsorg, säger han till Du&Jobbet.