”Patienten blev plötsligt aggressiv och försöket bita mig, men fick tag i mina fingrar och vred om”. Citatet är hämtat från en vårdare i Afa försäkrings rapport om hot och våld på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten visar att anställda i kontaktyrken är mer utsatta för hot och våld på jobbet.

Skötare, vårdare och boendestödjare är extra utsatta, inom de yrkesgrupperna var nära vartannat allvarligt arbetsolycksfall orsakat av hot och våld år 2016 till 2017. För undersköterskor orsakas drygt en tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen av hot och våld.

–Flest arbetsolycksfall på grund av hot och våld inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, säger Therese Ljung, analytiker på Afa försäkring, som samtidigt poängterar att det också beror på att det är stora yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad.

Strax över var tionde arbetsolycksfall orsakas av hot och våld, vilken innebär att totalt 5000 personer utsätts årligen. Siffran är konstant över tid, enligt Afa försäkring. Kvinnor är i regel mer utsatta än män, två av tre av arbetsolycksfallen orsakade av hot och våld drabbar kvinnor.

För vissa yrkesgrupper har utsattheten för hot och våld ökat de senaste åren. Det gäller bland annat för undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera, där antalet allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld ökat från 0,4 per 1000 sysselsatta år 2015 till 0,5 per 1000 sysselsatta år 2017.

De allvarliga arbetsolycksfallen leder ofta till psykiska diagnoser. I genomsnitt leder nästan vartannat allvarligt arbetsolycksfall orsakat av hot och våld till en psykisk diagnos.

Afa försäkrings statistik baseras på ersättningar från de kollektivavtalade försäkringarna. Det innebär att försäkringsbolaget inte har statistik för personer som arbetar där kollektivavtal saknas och där frivillig försäkring inte har tecknats hos Afa försäkring.