– Det handlar om att hitta ett sätt för Arbetsmiljöverket där man snabbt kan godkänna de här produkterna. Vi gör en svensk variant för att godkänna de här produkterna, på det sättet snabbar vi på, säger Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister till TV 4.

Hittills har enbart skyddsutrustning med så kallad CE-märkning godkänts. Detta sedan en ny rekommendation från EU-kommissionen som gör det möjligt att upphandla annan skyddsutrustning.

– Det handlar både om skyddsutrustning som importeras, och om sådant som är nytillverkat och som saknar CE-märkning, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket till Läkartidningen.

Det betyder också att utrustning som har en bruksanvisning på ett annat språk än svenska får föras in i landet, kan godkännas och användas under förutsättning att användaren lätt kan förstå hur den ska användas.

Den utrustning som det kan handla om är engångsoveraller,  förkläden, handskar, tjockare handskar, andningsskydd och ögonskydd, som till exempel visir.

Enligt ett förslag ska Arbetsmiljöverket bedöma om utrustningen uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Regeringen betonar, i ett pressmeddelande, att skyddet för de som använder utrustningen inte sänks.

Redan den 25 mars uppgav Arbetsmiljöverket på sin hemsida att ”arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt riskerar inte att få sanktionsavgifter”.