På det norska äldreboendet där undersköterskan Maria Aronsson jobbar har de lyckats hålla smittan borta från de över hundratalet boende, trots att de har personal som insjuknat i covid-19.

– Det är helt otroligt faktiskt, men det har varit väldigt klara och tydliga regler både för boende och personal sedan i början av mars, säger svenska Maria Aronsson vars arbetsplats i Mysen ligger mellan Oslo och svenska gränsen. 

Hon tror att det finns flera anledningar till att de lyckats hålla smittan borta från de 127 boende på sjukhemmet, som går att likna vid ett svenskt äldreboende. För det första införde de besöksförbud redan de första dagarna i mars. Samtidigt beslutades att ingen personal skulle gå mellan de olika avdelningarna. Vikarier som brukade hoppa runt fick välja vilken avdelning de skulle tillhöra, och fick inte arbeta på något annat ställe. 

Har vi hosta eller feber finns det en ”coronatelefon” i kommunen vi ringer för att få komma och lämna prov för att se om man är smittad.

Maria Aronsson, undersköterska som arbetar i Norge

I Norge finns heller ingen karens vid sjukdom. Den som är sjuk stannar hemma och får 100 procent av lönen från första dagen. Detta är alltså inget som införts nu, det är standard.

– Jag tror att det spelar in och att det verkligen gör att folk stannar hemma när de känner symtom. Och har vi hosta eller feber finns det en ”coronatelefon” i kommunen vi ringer för att få komma och lämna prov för att se om man är smittad, säger Maria Aronsson.

Varje avdelning på boendet består av fyra korridorer. Normalt har man kunnat arbeta över hela avdelningen, men sedan starten av coronaepidemin täcker personalen endast en korridor. Ingen går emellan.

– Det är stängda dörrar nu, och vi kan inte låna varandra mellan avdelningarna. Vi i personalen får bara träffas två personer samtidigt, även när vi har överlämningar eller möten. I vaktrummet har vi 3-4 datorer som nu har placerats ut så att de är utspridda över avdelningen så att vi inte sitter för nära varandra.

Maria Aronsson. (OBS! Bilden från äldreboendet är en genrebild.)

Covid-19

Äldrevården rustar för att ta emot fler

Nyheter

Här i Sverige är frågan om skyddsutrustning stor. Maria Aronsson säger att det inte är något som de diskuterar särskilt mycket: 

– Det finns ingen oro kring det. Vi har skyddsutrustning även om jag inte vet i vilka mängder. För att skydda de boende har vi nu hela tiden munskydd när vi jobbar, sedan har vi ju inte fått något fall av smitta ännu så det är lite tidigt att säga.

I övriga Norge finns dock en diskussion om skyddsutrustning, vilka som bör ha den och om den kommer att räcka till. Mycket har handlat om hemtjänsten där personalen möter många olika brukare varje dag, och därmed löper en större risk att föra smitta vidare.

Norge har betydligt färre döda i covid-19 än vad Sverige har. Men av dem som dött så har en stor andel varit äldre som bott på sjukhem, skriver Fagbladet (som är KA:s norska motsvarighet).

De vill ju att vi svenskar som arbetar ska leva efter de norska reglerna. Inte gå till frissan eller umgås i stora grupper.

Maria Aronsson, undersköterska som arbetar i Norge

Trots att man i Norge precis som i Sverige ska stanna hemma vid minsta symtom har det än så länge inte varit problem med bemanningen på Maria Aronssons arbetsplats. Eftersom skolorna är stängda för dem som studerar till sjuksköterska, läkare och undersköterska går många av dem in och arbetar heltid i vården, trots att de inte är färdigutbildade. Sjuksköterskor som har skrivbordsjobb har också fått ta på sig vårduniformen igen.

På sjukhemmet i Mysen är det många svenskar som arbetar, framför allt nattetid. I Norge är reglerna och påbuden betydligt hårdare än i Sverige. Gränserna är stängda. Man får umgås max fem personer utomhus, annars bara med dem i hushållet. Skolor och förskolor har varit stängda (även om Norge planerar att öppna upp så smått i nästa vecka).

– De vill ju att vi svenskar som arbetar ska leva efter de norska reglerna. Inte gå till frissan eller umgås i stora grupper. Det kan ju gå lite elaka rykten ”svenskarna kan ha fest” men vi vågar inte. Jag lever karantänslivet nu, försöker hålla mig hemma och handlar en gång i veckan.