I Krokoms kommun finns ett tält, som är levererat av Försvarsmakten, på plats utanför hälsocentralen och ska tas i bruk i veckan. Vid vissa tider på dagen kommer personal inom kommunal och regional vård och omsorg, räddningstjänst och ambulans som har symtom på över luftvägsinfektion att kunna testa sig för att se om de smittats av covid-19.

– Tanken är att man ska få en snabb handläggning så att man vet om kan återgå i arbete eller inte, säger Thomas Karlsson, som är verksamhetschef för hälsocentralen.

Det är långa avstånd i regionen och med provtagningstältet slipper Krokomsinvånarna att åka ända in till Östersund.

Tältet kommer också att användas till att ta emot vanliga patienter med symtom.

– Vi förbereder oss för att smittan kommer att öka även här, säger Thomas Karlsson.

Region Jämtland har allmän smittspridning. I måndags låg siffran på 84 bekräftade smittfall. Fyra av dem vårdas på intensiven. 1 500 prover har tagit i regionen.

– Det blir en ansträngning för sjukvården, även för hälsocentralerna. Det är framför allt på grund av att personal insjuknat med över luftvägsinfektioner.

Det finns inga planer på att testa personal som inte har några symtom.

– Nej, det säger ingenting i dagsläget. Det är först när får symtom, eller kanske först ett par dagar efter att du debuterat med symtom som det visar sig vid provtagning. ’

Inom ett dygn får den som testat sig provsvaret.

De symtom man ska vara uppmärksam på är de som Folkhälsomyndigheten informerar om: hosta, snuva, feber, illamående, huvudvärk, ledvärk och andningspåverkan.

– Det är egentligen minsta lilla luftvägssymtom man ska vara uppmärksam på.

Provtagningen börjar den här veckan. Både kommunen och hälsocentralen kommer att föra statistik över hur många som testat sig.

Förutom Krokoms kommun kommer Strömsund och Berg ha provtagningstält.

Den stora vinsten med att göra de här provtagningarna är samarbetet mellan kommunen och regionen, säger Thomas Karlsson.

– Det är framför allt samarbetet när det gäller personal som är superviktigt. Det ser olika ut på olika ställen i landet hur ansvarsdelningen är när det gäller sjukhem och hemsjukvård. På vissa ställen är det hälsocentralen, men här i Krokom är det kommunen, men vi från hälsocentralen har läkaransvaret. Vi är så beroende av varandra för att få det att fungera.