Tillgången till skyddsutrustning och vilken skyddsutrustning som krävs för att vårda personer med covid-19 har blivit en stor fråga inom såväl sjukvården som äldreomsorgen. Kommunal gjorde i förra veckan en enkät som besvarades av drygt 2 000 skyddsombud. Den visade att många känner oro över tillgången på skyddsutrustning och att så många som 36 procent inom hemtjänsten arbetat med covidsjuka utan skyddsutrustning.

Också Socialstyrelsen har gjort en enkät till Sveriges kommuner om deras beredskap. Det meddelade myndigheten på en pressträff i dag.

– Man säger att beredskapen vad gäller personalförsörjning är måttlig, där bedömer man att man kan omfördela personal. Vad gäller skyddsutrustning är den lägre och som allra lägst i storstadskommunerna, sade Jenny Rehnman, enhetschef på Socialstyrelsen, på pressträffen.

Socialstyrelsen fick redan för två veckor sedan ett uppdrag från regeringen att stödja kommunerna i arbetet med att få fram skyddsutrustning. Socialstyrelsen har i sin tur gett Myndigheten för samhällsberedskap uppdraget att via länsstyrelserna samordna det arbetet. Det handlar om att skaffa sig en bild av var behoven är störst och att kunna omfördela skyddsutrustning efter behov.

I går, måndag, kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för skyddsutrustning vid vård av covidsjuka. Där läggs större ansvar på arbetsgivarna att efter lokala riskbedömningar bedöma vilken skyddsutrustning som krävs.

I rekommendationerna finns också specificerat hur vård av covidsjuka ska ske på äldreboende respektive sjukhus, men inte inom hemtjänsten. Det framgår exempelvis inte om skyddsutrustning ska användas vid luftvägssymtom som man inte vet är covid-19 i hemtjänsten.

Men Socialstyrelsen håller nu på att uppdatera den utbildningsmodul som finns för hur skyddsutrustning ska hanteras, till att specifikt rikta sig mot hemtjänst och äldreboenden.

– Det kommer förhoppningsvis redan på fredag, sade Jenny Rehnman.

Socialstyrelsen har också tagit fram ett snabbspår för att kunna utbilda all den nya personal som nu rekryteras till kommunerna för att täcka upp för ökad frånvaro. Utbildningen kommer att vara ungefär tre dagar och både rikta sig till de med och utan vårdutbildning. Även den utbildningen kommer att vara klar inom de närmaste dagarna.

– Bedömningen om vilka som sedan kan göra vilka arbetsuppgifter är i huvudsak ett ansvar för kommunen, sade Jenny Rehnman.