I går presenterades nya – tillfälliga – regler för a-kassan. Det gör att både gränserna för hur länge och mycket man ska ha arbetat samt hur länge man ska ha varit medlem i en a-kassa sänks (se faktaruta nedan).

Normalt gäller medlemskap i 12 månader för rätt till ersättning. Nu ska det räcka med tre månaders medlemskap. Det betyder att den som blir medlem i dag 31 mars räknas som medlem från och med 1 mars, till skillnad från den som blir medlem i morgon 1 april (vars medlemskap räknas från och med april).

Tidpunkten för när man har rätt att tidigast få arbetslöshetsersättning kan alltså påverkas med en hel månad. Detta har gjort att telefonerna på Kommunals a-kassa ringer i ett i dag:

– Man kan bli medlem direkt via webben om man vet vilken a-kassa man tillhör och ska gå med i. Då behöver man inte ringa, men det är ändå ett oerhört tryck på telefonerna, säger Helena Wågberg.

Hur medlemmarna i Kommunals a-kassa påverkas av de tillfälliga förändringarna är för tidigt att få svar på. Just nu arbetar de för fullt med att skriva in nya medlemmar och rigga systemet för de nya reglerna, förklarar Helena Wågberg. 

Hon tror däremot inte att höjningen av taket för ersättning de första hundra dagarna kommer att påverka så många i Kommunals a-kassa. (Taket som legat på 910 kronor per dag höjs tillfälligt till 1200 kronor per dag.)

Redan innan de nya reglerna för arbetslöshetsförsäkringen presenterades hade Kommunals a-kassa rekordmånga inträden under mars månad. Förra veckan (vecka 13) hade de 2837 inträden. Det kan jämföras med de sista veckorna i januari där det mer såg ut som det brukar med strax över 1000 inträden.

Kommunals a-kassa har inte märkt av någon ökning av ansökningar om arbetslöshetsersättning. 

Jag tror att det nu i kristider är så att facket står för trygghet.

Jessica Klemetsson, ordförande Kommunal Stockholms län

Hur många nya medlemmar Kommunal fått i förbundet vill de inte lämna ut, annat än på årsbasis. Men både Kommunal Stockholms län och Skåne har under mars månad sett ett medlemsinflöde högt över det vanliga.

– Det är många som väljer ett medlemskap just nu. Jag tror att det nu i kristider är så att facket står för trygghet. Många känner att man inte är så stark när man står ensam. Vi ser också att det är färre som har begärt utträde den senaste tiden, säger Jessica Klemetsson, ordförande för Kommunal Stockholms län.

Fotnot: Kommunals a-kassas hemsida där man också kan bli medlem finns här.

Nya a-kassan

  • Det blir lättare att kvala in i arbetslöshetsförsäkringen. Det så kallade arbetsvillkoret sänks från 80 timmar i månaden till 60 timmar.
  • Även kravet på medlemskap i a-kassan förändras. Medlemskap i tre månader i stället för tolv månader blir villkoret.
  • En tillfällig höjning av högsta ersättningsnivån i a-kassan sker. Från 910 kronor om dagen till 1 200 kronor under de första hundra dagarna.
  • Grundbeloppet höjs också tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag.
  • De sex karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen slopas också.
  • Förslagen gäller fram till årsskiftet.