Det var i onsdags i förra veckan som hon och annan personal i förskolorna i Nacka fick frågan om de hade vårdutbildning och erfarenhet av arbete i vården. 

– Det var ingen tanke på att jag inte ville hjälpa till, säger Tolli Ratchanee Mahachai Källman.

Hon och en kollega på Fiskarhöjdens förskola pratade om saken och anmälde sig. Nästa dag fick de introduktion på Lakegårdens gruppbostad där sjukfrånvaron var stor. 

Tolli har lång erfarenhet av olika typer av LSS-verksamhet, är undersköterska och jobbar extra som det på helgerna. Även kollegan är undersköterska. Båda kom snabbt in i jobbet och har jobbat delar av helgen.

 – Personalen var väldigt glada att vi kunde ställa upp. Och för mig är det här fantastiskt att få hjälpa till när jag vet att jag inte kan göra så stor nytta på mitt vanliga jobb nu när det är så få barn. Jag la ut på min Facebook att jag är tacksam att jag bara kan byta roll och att vi kan hjälpa varandra, säger Tolli.

Redan efter introduktionsdagen så tyckte Tolli att det kändes som hon jobbat där länge. Tilliten från personalen var stor.

Nacka började inventera personalens kompetens när frånvaron ökade i förskolorna efter att Folkhälsomyndigheten gått ut med att alla med förkylningssymtom ska stanna hemma. Då var de flesta i personalen fortfarande på plats. Kommunen såg att barnskötarnas pedagogiska kompetens behövdes i omsorgen.

När sedan gymnasieskolorna stängde minskade arbetsbelastningen för måltidspersonalen och de gick då över till andra arbetsplatser. För skolans personal fanns redan ett system där de anställdas olika kompetenser registrerades, vilket underlättade. Men arbetsgivare och fack har också agerat gemensamt.

– Vi har gått ut och sagt till alla att de ska meddela sina chefer utifrån frivillig basis att jag ställer mig på led att ta jobb på annat ställe utifrån mina erfarenheter och kunskaper. En massa har redan anmält sig, säger Pyret Due Hedlund, sektionsordförande Kommunal.

Detta sker alltså självvalt i stället för att arbetsgivaren beordrar anställda att utföra annat arbete. Arbetsskyldigheten är annars vid enligt Kommunals avtal.

Sedan i förra veckan har kommunens bemanningscenter tagit emot anställda från skolköken för att ge introduktion inom äldreomsorgens kök.

Elisabeth Carle är personaldirektör i Nacka kommun:

– De som anmälde sig är oerhört engagerade och vi har säkerställt att de får en bra introduktion, säger hon.

Nu förbereds nästa steg. Om det finns ett lägre behov av Kommunals yrkesgrupper i grundskolan, kan de komma att gå över till andra verksamheter. 

– Därför går nu kommunen igenom vad den vårdutbildade personalen gör och om de kan få avlastning med vissa arbetsuppgifter, säger Elisabeth Carle.

Nacka har också förstärkt sitt rekryteringsteam för att aktivt rekrytera studenter och även nå de som har en bakgrund inom vården men bytt bransch och nu är permitterade.

– Vår ambition och strävan är att rekrytera tillbaka de som tidigare arbetat i vård och omsorg, säger Elisabeth Carle.

Nacka kommun har även en tät dialog med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen för att upprätthålla en effektiv krishantering. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen.