– Efter en snabb titt på den lista som Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram så är ungefär hälften av yrkesgrupperna som räknas som samhällsviktiga Kommunals yrkesgrupper, säger Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på Kommunal.

Det handlar om undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare, städpersonal, boendestödjare, barnskötare, fritidspersonal, förare inom kollektivtrafiken, renhållningsarbetare och räddningstjänst för att nämna några.

Om grundskolor och förskolor stänger skulle det få stor inverkan på kommunalarna, menar Lisa Bondesson. Både för dem som måste fortsätta arbeta och har rätt att lämna sina barn i omsorg, och för dem som ska fortsätta arbeta på förskolor och fritids:

– Det här handlar ju om vilka grupper som kommer att fortsätta utsättas för smitta. Det finns en väldig oro bland medlemmarna. 

Men en eventuell stängning av all barnomsorg påverkar också dem som kommer att stanna hemma med sina barn. 

– Nu säger regeringen att det antagligen kommer en ersättning liknande tillfällig föräldrapenning om man måste vara hemma av den anledningen. Men även det kan bidra till stor ekonomisk påfrestning för många familjer. Vi vet att många medlemmar normalt jobbar långa dagar och barnen kanske brukar äta både frukost, lunch och mellanmål i förskolan. Det påverkar ekonomin och gör att det för många inte bara handlar om rädslan för smittan utan att det också finns en ekonomisk stress, säger Lisa Bondesson.

Det påverkar ekonomin och gör att det för många inte bara handlar om rädslan för smittan utan att det också finns en ekonomisk stress.

Lisa Bondesson, Kommunal

Var man specifikt ska arbeta med för att ens barn ska komma ifråga för barnomsorg om verksamheten stänger kan variera över landet. Det är länsstyrelserna som tar fram yrkesgrupperna (utifrån en förteckning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som listar olika samhällsviktiga verksamheter).

Barn som av fysiska eller psykiska skäl är i behov av särskilt stöd från förskola eller fritids har också rätt till omsorg.

Regeringen kommer under fredagskvällen att ge mer information om vilka yrkesgrupper som kan vara prioriterade för barnomsorg, meddelar utbildningsminister Anna Ekströms pressekreterare. 

Landets länsstyrelser har kommit olika långt i arbetet med sina lokala priolistor. Länsstyrelsen i Stockholm har presenterat ett förslag med en mer detaljerad lista med olika yrken. Men den listan kan för det första ändras över tid och för det andra är den främst tänkt som ett stöd:

– Varje organisation, exempelvis kommun, måste utifrån sin egen verksamhet göra sina egna prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar med förteckningen för att stötta kommuner och myndigheter i länet, men prioriterar inte inom de olika yrkeskategorierna. Listan är inte heller en inriktning på vad som ska göras utan det beslutet fattar varje aktör själv, säger Jonas Johansson, kommunikationschef på Länsstyrelsen i Stockholm i ett mail.

Yrkesgrupper som kan få rätt till barnomsorg

Sjukvård:

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Läkare
 • Biomedicinska analytiker
 • Labbpersonal
 • Ambulanspersonal
 • Städpersonal
 • 1177

Vård och omsorg:

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Skötare
 • Vårdbiträden
 • Hemtjänstpersonal
 • Personlig assistent
 • Boendestödjare
 • Boendepersonal
 • Städpersonal
 • Socialtjänst
 • Kuratorer

Räddningstjänst:

 • Personal yttre tjänst
 • Räddningsledning
 • Larmcentral
 • Restvärdesledare

Barnomsorg:

 • Skola
 • Förskola
 • Fritids
 • Elevhälsan
 • Städpersonal

Personal till kollektivtrafik :

 • Förare
 • Ledningscentral
 • Underhållspersonal

Kommunalteknisk försörjning:

 • VA
 • Avfallshantering
 • Stadsnät

Polis:

 • Polis yttre tjänst
 • Utredning
 • Ledningsfunktioner inkl RLC
 • Gränskontroll
 • Extern service
 • Kommunikation
 • Krisberedskap
 • Underrättelseverksamhet

Rättsväsendet

 • Åklagare
 • Domare
 • Advokat
 • Häktespersonal
 • Kriminalvårdspersonal

Personal till transporter av materiel:

 •  Förare
 • Lagerhållning
 • Logistikledning

Krisledningspersonal på:

 • Lokal nivå
 • Regional nivå
 • Nationell nivå

Bevakning:

 • Bevakningspersonal

Stödfunktioner:

 • Kritisk personal inom IT och telefoni
 • HR
 • Kommunikation
 • Kritisk personal inom nämndsekretariat och registratur
 • Kritisk personal inom kommunaljuridisk funktion

Dagligvaruhandeln: 

 • Apotekspersonal
 • Livsmedelsbutiker
 • Drivmedelsstationer

Energibolag:

 • El
 • Fjärrvärme 
 • Fjärrkyla

Telekombolag:

 • Mobiltelefoni
 • Bredbandsnät

Hamnar och flygplatser:

 • Kritisk personal inom hamnar och flygplatser

Livsmedel:

 • Personal till storkök

Larmcentraler:

 •  Operatörer

SOS-alarm:

 • Operatörer
 • Sjuksköterskor
 • Ledning

Sveriges Radio:

 • Central krisledning
 • Sändningsledning
 • Sändningskritisk driftspersonal
 • Driftsteknik
 • Ekot
 • Område Play
 • Lokala kanaler
 • Central musikläggning

Finansiella tjänster

Begravningsverksamhet

Sanering

Fotnot: Listan omfattar yrkesgrupperna som pekas ut av Länsstyrelsen i Stockholm. Den är inte definitiv utan ska fungera som ett stöd till kommunerna.