Det är onsdag förmiddag när vi går genom akuten på Södersjukhuset, landets största akutmottagning som också har längst väntetider. Just nu är det lugnt och personalen slipper spela Tetris med sängarna för att få plats med alla patienter. Men det kan vända redan i eftermiddag, säger Jenny Söderlund, undersköterska och skyddsombud på akuten.

– Just nu har vi 28 patienter och två stycken väntar på vårdplats. Som värst har vi haft 30 patienter som väntar på vårdavdelning och vi har haft en bra bit över 100 patienter som ligger på akuten.

Senaste tiden har medier rapporterat om det ansträngda läget på akuten. Jenny Söderlund vill gärna nyansera bilden och menar att det förekommer både toppar och dalar. Men hon slår ändå fast följande:

– Så dåligt som det är nu har det aldrig varit under mina 30 år här. Vi får in väldigt mycket patienter och vi har ingenstans att göra av patienterna. Det största problemet är att vi måste skaka fram fler vårdplatser och mer personal.

Det som förr sågs som arbetstoppar har i dag blivit normaltillståndet, menar Jenny Söderlund. Trettondagshelgen har alltid varit den värsta helgen, men det kan vara lika extremt andra gånger, säger hon.

När det är platsbrist på sjukhusets avdelningar kan patienterna bli kvar på akuten i en till två dagar, säger Jenny Söderlund.

– Vi lägger dem som packade sillar. Då hotas patientsäkerheten eftersom vi inte ens ser alla patienter. Och vi ska inte bedriva vårdarbete på akuten. Det har hänt att man har suttit bakom ett skynke på akuten och hållit handen på en patient som dör. Det är inte ett värdigt avslut.

Kajsa Grav är undersköterska, skyddsombud och koordinator på Internmedicin 83. Det pressade läget gäller inte bara akuten, utan de flesta av sjukhusets avdelningar.

Det är en otrolig stress för man gör alltid någon besviken

Kajsa Grav

– Vi har blivit av med tolv platser på min avdelning. Så våra patienter placeras ofta på andra avdelningar där de absolut inte ska vara. Där personalen inte har kunskap om exempelvis svårt leversjuka. Det är en otrolig stress när jag sitter som koordinator för man gör alltid någon besviken.

Kajsa Grav berättar om allvarliga exempel på hur patienterna drabbas. Som en patient som blev utskriven med ett Hb på 80. Dagen efter blödde hon och Kajsa övertalade henne att åka till akuten igen, då låg hennes Hb på 60, vilket är extremt lågt.

– Patienterna blir sjukare. Det är inte risker vi pratar om utan det pågår.

Skyddsombuden säger att de uppmuntrar sina kolleger att skriva avvikelser, men en del är rädda för att göra det eftersom det kan kännas som att man hålls ansvarig för händelsen.

I måndags presenterade regeringen att den tillför 5 miljarder kronor till välfärden i vårbudgeten. 1,5 miljarder ska gå till regionerna. Skyddsombuden har inte fått någon information om vad pengarna ska gå till. Men de hoppas och tror att varslen på Södersjukhuset dras tillbaka. I november varslade sjukhuset att 100 tjänster, varav 50 undersköterskor, ska bort.

– Det vore för magstarkt att inte dra tillbaka varslen, säger Kajsa Grav.

Hon litar inte på någon chef eller politiker, men känner sig hoppfull till Stockholms sjukvårdsupprop, som har nära 20 000 medlemmar på Facebook.

– Undersköterskor, läkare och sjuksköterskor går samman och vägrar ge sig. Alla pratar om det, även de som inte vet något om sjukvård. I vår kommer vi vara ännu fler som protesterar.

– Man måste alltid hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga. Vi kan inte bli färre, vi behöver bli fler om vi ska driva patientsäker vård, säger Jenny Söderlund.

Irene Svenonius.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) kan dock inte lova att varslen dras tillbaka.

– Södersjukhusets ledning måste bedöma hur många anställda de behöver och av vilka grupper. Det de sagt är att de söker med ljus och lykta efter sjuksköterskor för att kunna bemanna vårdplatserna, så man har inte varslat sjuksköterskor. Jag vet att ledningen anstränger sig för att undvika uppsägningar, men vi vet inte i nuläget.

Gäller det även de andra varslen, på Karolinska och Danderyds sjukhus?

– Jag uppfattar att ambitionen finns både på Karolinska, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Socialdemokraterna i regionen tycker att de extra pengarna från regeringen ska gå till att dra tillbaka varslen?

– Pengarna som vi får från staten ska inte bara räcka till akutsjukhusen. Vi har ett ansvar att bygga ut vården utanför sjukhusen med närakuter och vårdcentraler. Vi ska ha vårdplatser för sköra äldre. Det ska avlasta akutsjukhusen. Så 2020 kommer vi behöva fler anställda i vården än 2019. Men de kommer vara på lite andra ställen.

Blir det en förbättrad situation för personalen?

– Arbetsmiljö och arbetsbelastning måste bli bättre. Jag tar personalens oro och varningssignaler på största allvar och förändringsarbetet måste ta sikte på det.