Bakgrunden är att Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge i Region Stockholm har varslat 226 läkare och undersköterskor på sjukhuset om uppsägning

I ett brev till sjukhusledningen säger Kommunals sektion på sjukhusen att sjukvården i Stockholm nu i coronatider i stället behöver all personal den kan få. Man skriver vidare att det dessutom är oklart om varslet går att genomföra när skyddsombuden själva behöver jobba med viruset eller kanske till och med är sjuka eller isolerade.

– I stället för att varsla undersköterskor borde Karolinska erbjuda fast anställning för de undersköterskor som i dag är visstidsanställda, säger Catharina Häggbom.

I ett mejlsvar till Kommunalarbetaren skriver KS HR-direktör Patricia Enocson:

”I rådande läge kommer inte några läkare eller undersköterskor att sägas upp. Formellt sett ligger varslen kvar men vi jobbar inte aktivt med varselprocessen då det är viktigt att vårdpersonal, och de som är involverad i samverkan kring förändringarna, ägnar sig åt sitt uppdrag i vården helt och hållet. I hela verksamheten prioriteras patienterna och de uppgifter som är nödvändiga just nu.”