Nomineringstiden för ny LO-ledning har nu gått ut. Men alla förbund har ännu inte lämnat sina förslag. Andra har lämnat en bruttolista med många tänkbara namn till valberedningen, där Susanna Gideonsson och Kommunals ordförande Tobias Baudin, ingår.

När Karl-Petter Thorwaldsson valdes till LO-ordförande 2012 var det en öppen process med fyra kandidater, däribland Tobias Baudin som då blev förste vice ordförande i LO.

Den här gången är LO-förbunden, i alla fall än så länge, lite mer förtegna om vilka namn de föreslår. Det gäller till exempel industriförbunden, till skillnad från 2012 då IF Metall var först ut på plan och berättade att de ville se Karl-Petter Thorwaldsson som LO-ordförande.

När LO:s valberedning träffas i dag finns i alla fall några heta kandidater till ny LO-ledning. Det visar en rundringning som Kommunalarbetaren har gjort till förbunden.

Den hetaste kandidaten till ny LO-ordförande är Susanna Gideonsson, om hon vill.

Ett annat namn är Markus Pettersson, facklig-politisk sekreterare hos Socialdemokraterna med bland annat ett förflutet i Transport, som tillförordnad ordförande.

Byggnads ordförande Johan Lindholm har nominerats och sägs ha tackat ja till att kandidera som LO-ordförande.

LO:s nuvarande förste vice ordförande Therese Guovelin är ett också ett namn som diskuteras som ny LO-ordförande, men det som ligger henne i fatet är att hon är gift med Livs ordförande, vilket skulle kunna leda till jävssituationer befarar en del.

Elisabeth Brandt Ygeman, andre vice ordförande i Handels, finns också med bland förslagen att ingå i LO:s ledning, om inte Susanna Gideonsson samtidigt ställer upp för att bli LO-ordförande.

Tre män finns med i diskussionerna om vem som ska bli avtalssekreterare, Torbjörn Johansson, som har den posten i dag, Målarnas vice ordförande och förhandlingschef Peter Sjöstrand samt Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunal.

Internt i Kommunal diskuteras också Johan Ingelskog som ett förslag till ny avtalssekreterare i förbundet efter Lenita Granlund som avgår vid förbundsmötet i slutet av maj, två veckor före LO-kongressen.

Inom en månad kan det vara klart hur förslaget till ny LO-ledning kommer att se ut. Målsättningen är att få ett enigt förslag som är förankrat i LO-styrelsen.

I april skickas handlingarna med förslag och motioner till LO-ombuden. I dessa finns även en förbundsmotion från Kommunal om att LO i LAS-förhandlingarna inte ska överge saklig grund. Liknande motioner finns från Seko, Målarna, Fastighets, och Byggnads.

De förbund som har skrivit motionerna är i minoritet i LO-styrelsen men kommer att vara i majoritet vid LO-kongressen.

Nästa vecka samlas LO-styrelsen för att försöka enas om förslag till beslut på kongressen om motioner har kommit in.

Det har varit en osäkerhet om hur majoriteten ser ut vid LO:s representantskap som samlas i slutet av maj. Det har också funnits en oro bland vissa förbund att repskapet skulle ha samma majoritetsförhållande som LO-styrelsen, och att det skulle kunna leda till att repskapet fattar beslut om LAS-förhandlingarna som begränsar vad LO-kongressen två veckor senare kan besluta.

Nu är dock mandatfördelningen klar. Och vid repskapet har Kommunal, Seko, Målarna, Fastighets och Byggnads majoritet, om de får stöd av Pappers som också har hoppat av LAS-förhandlingarna.

De interna motsättningarna om LAS kan mycket väl påverka hur det går att hitta ett enigt förslag till ny LO-ledning.

Till det kommer Kommunals besvikelse över att förbundet ansåg sig tvingat att hoppa av LO-samordningen i avtalsrörelsen. Detta på grund av att de andra förbunden inte stöder kravet att Kommunals yrkesutbildade medlemmar i välfärden ska få mest.

Kommunals ordförande Tobias Baudin har sagt att LO måste förändras. Han tycker att Kommunal ska ha större inflytande i LO där varje förbund sitter med i styrelsen med en röst var.

I diskussionen om nya stadgar har Kommunal velat gå tillbaka till det som gällde tidigare, att bara de åtta största förbunden är representerade i styrelsen med rösträtt. Alternativt att stora förbund som Kommunal får två röster vardera och de mindre bara en röst var.

Men det lär vara svårt för Kommunal att få stöd för att riva upp den nuvarande ordningen som infördes 2012. En kompromiss som diskuteras är att Kommunal och de andra stora förbunden istället får fler ombud vid repskap och LO-kongresser.